Nyheter

Utbildningen som garanterar jobb

I Svartbyn utanför Boden planeras framtidens fossilfria stålverk, H2 Green Steel. De elever som började fordons- och transportprogrammet på Björknäsgymnasiet kommer lagom ut på arbetsmarknaden när stålverket startas 2024-2025.

– Vi skulle behöva utöka programmet redan nu, stålverket kommer att behöva en massa mekaniker och maskinister, säger yrkeslärare Bert-Erik Andersson.

Satsningen på ett fossilfritt stålverk i Boden är enorm. Investeringen beräknas landa på 25 miljarder kronor och ska i full drift producera 5,5 miljoner fossilfritt stål om året. Satsningen medför att Sveriges nettoexportvärde beräknas öka med omkring 30 miljarder kronor om året.

I stålverket förväntas 1 500 personer arbeta, men med indirekta arbetstillfällen förväntas investeringen ge runt 10 000 nya jobb.

– En sak är säker, mina elever kommer inte att behöva flytta för att hitta jobb, skrattar Bert-Erik Andersson.

Han började som yrkeslärare på Björknäsgymnasiet för 20 år sedan, efter att ha haft en yrkeskarriär inom branschen i lika många år, bland annat i verkstaden på Bil & Traktor.

– Att vi blev certifierade som Motorbranschcollege för tre år sedan, betyder mycket för både skolan och eleverna. Det är en garanti för hög och jämn kvalitet i utbildningen.

Swecon stödjer sedan tidigare Motorbranschcollege och satsningen på en förnyad och förbättrad gymnasieutbildning inom fordonsteknik i Sverige.

Swecon ger extra stöd

Utöver att vara ett certifierat Motorbranschcollege, så ingår Björknäsgymnasiet i branschorganisationen MaskinLeverantörernas satsning QMT, Qualified Machine Technican. De skolor som är med i samarbetet får, bland annat av Swecon, extra stöd från medlemsföretagen. Rent konkret, i Björknäsgymnasiets fall, betyder det att Conny Eriksson, platschef på Swecon Luleå, hjälper till med stort och smått.

– Vi har precis fått en framaxel till en Volvo grävmaskin från Swecon Luleå, jag har inte hunnit hämta den bara. Den blir perfekt för eleverna att klämma och skruva på, säger Bert-Erik.

Swecon ställer även upp med verkstadshandböcker och specialverktyg om det kniper. Alla i årskurs två som väljer inriktningen tunga fordon och reparation får dessutom kläder från Swecon, en praktisk overall samt byxor och tröja. Att Swecon dessutom ställer upp med en APL-plats om året, räknar Bert-Erik kallt med.

– APL, arbetsplatsförlagt lärande, är ingången till yrkeslivet. Den består av en vecka i månaden andra halvan av termin två samt två veckor i månaden under hela årskurs tre. Då ska eleverna visa framfötterna och få sin första anställning. Så blir det också oftast.

Fler elevplatser

Kvalitén på utbildningen bekymrar inte Bert-Erik alls, däremot kvantiteten. I dagsläget tar fordons- och transportprogrammet på skolan in 48 elever om året, långt fler än antalet sökande. I årskurs två går 24 till transport, tolv till reparation för lastbil och maskin och lika många till reparation för personbil.

– Vi skulle behöva öka antalet elever, framför allt på den tunga sidan. Marknaden skriker ju efter utbildade maskinister och servicetekniker. Och när stålverket startar i Boden, så blir det ännu större efterfrågan på arbetskraft…

Blir det fler utbildningsplatser då? Bert-Erik vet inte.

– Det bestämmer kommunen i slutänden, det är de som bestämmer. Men jag hoppas.

På bilden: Björknäsgymnasiets får hjälp av Swecon i Luleå med stort och smått. De har precis fått en framaxel till en Volvo grävmaskin, vilket är perfekt för eleverna att klämma och skruva på.
Foto:Mats Engfors
Fakta motorbranschcollege
Bakom Motorbranschcollege står Transportföretagen och IF Metall.
Motorbranschen har ett stort rekryteringsbehov. De närmaste tre åren behöver branschen anställa 5 300 personer. Det innebär att jobb väntar varje elev som väljer gymnasieskolans fordonstekniska utbildningar.
Motorbranschcollege är ett kvalitetssystem som riktar sig mot särskilt utvalda gymnasieskolor som tillhandahåller utbildningar mot motorbranschens yrken. Genom att initiera och stärka samverkan mellan gymnasieskolor och företag i motorbranschen ska utbildningskvaliteten höjas.
För att bli ett Motorbranschcollege måste skolan certifieras och klara vissa uppställda kriterier. I dagsläget är 24 skolor certifierade som Motorbranschcollege.