Nyheter

Debatt: ”Sänkt reduktionsplikt sänker investeringsklimatet”

Det stigande priset på energi är allvarligt och påverkar hushållens och företagens ekonomi. För att stävja utvecklingen är det viktigt att politiken nyttjar de verktyg som står till buds för att effektivt säkerställa ett rimligt pris på energi. Med det sagt är det helt avgörande att de beslut som fattas är väl underbyggda och att det finns en förståelse för vilka konsekvenser besluten får.”

Det skriver Magdalena Streijffert, Public Affairs-chef, Neste Sverige, David Öquist, VD, SunPine, Lars Lind, VD, Adesso BioProducts, Per Arne Karlsson, Direktör Public Affairs, St1 Sverige, Ludwig Kollberg, Kommunikations- och Public Affairs-chef, Preem i en debattartikel i Dagens Industri:

”De senaste dagarna har reduktionsplikten hamnat i fokus. I all sin enkelhet innebär reduktionsplikten att den svenska drivmedelsbranschen varje år blandar in mer förnybara drivmedel i bensin och diesel i syfte att nå minskade växthusgasutsläpp – reduktion. Målet är att fram till år 2030 successivt blanda in så mycket förnybart att klimatmålet om 70 procent lägre växthusgasutsläpp inom transportsektorn (exklusive flyg) kan nås – ett klimatmål som sju av åtta partier i Sveriges riksdag ställt sig bakom.”

”Vi representerar de organisationer som vill öka produktionen av biodrivmedel i Norden. Vi har full förståelse för den oro och frustration som breder ut sig kring de ökade energipriserna, inklusive priset på flytande drivmedel. Det är viktigt att belysa att denna utveckling inte är unik för Sverige, utan något vi ser på flera håll i världen i takt med omställningen mot ett hållbart samhälle.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.di.se/debatt/debatt-sankt-reduktionsplikt-sanker-investeringsklimatet/