Nyheter

Sveriges bästa logistikläge

Efter två år på andra platsen tar nu Helsingborgsregionen klivet till förstaplaceringen när Intelligent Logistik summerar sin årliga lista av Sveriges bästa logistiklägen 2022.

Listan, som utgörs av 25 lägen, granskar hårda kriterier som infrastruktur, godsflöden, marktillgång, logistikstock och etablering, tillsammans med mjukare värden som logistikkompetens och regionalt samarbetsklimat. En sammanvägning av alla parametrar bidrar till ett slutgiltigt betyg och placering på listan.

Tillväxt

Som Sveriges livsmedelslogistikcentrum med närheten till Öresund och Europa står sig regionen stark samtidigt som det satsas brett på att skapa etableringsmark för logistisk tillväxt. Under 2022 planeras ytterligare 109 000 kvm ytor till logistiknäringen i regionen vilket är 5,3 procent av landets totala nytillkommande ytor för sektorn.

– Vi har arbetat medvetet och långsiktigt med att utveckla logistikregionen Helsingborg tillsammans det lokala näringslivet och hamnen. Det skapar väldigt mycket jobb. Både så kallade instegsjobb, där de utan stark utbildningsbakgrund kan få arbete, och mer kvalificerade tjänster. Det är en signal till de som funderar på en etablering i Öresundsregionen eller Sverige. De kommer att titta på Helsingborg helt enkelt, säger Peter Danielsson Kommunstyrelsens ordförande till Helsingborgs Dagblad.

Framtida hållbara investeringar

Helsingborgs Hamn är Sveriges näst största containerhamn och störst inom segmentet kylcontainers vilket bidrar till regionens starka position inom livsmedelshantering. Varje år hanterar Helsingborgs Hamn drygt 8 miljoner ton gods och 90 procent av Sveriges frukt och grönt passerar Helsingborgsregionen.

– Att Helsingborgsregionen är Sveriges bästa logistikläge visar att våra investeringar i ökad kapacitet och planerna för en ny containerterminal 2028 är helt rätt, säger Bart Steijaert, vd Helsingborgs Hamn.

Planerna för en ny containerterminal i Helsingborg framtids säkrar ökade volymer i regionen och ger näringslivet en viktig samarbetspartner för fortsatt utveckling och tillväxt.

I Helsingborgsregionen ingår kommunerna Helsingborg, Åstorp, Ängelholm, Bjuv, Båstad, Klippan och från och med 2022 även Landskrona. Total poäng 2022 blev 93 av 100 möjliga och både inom klimat- och kompetenskategorierna var det full pott.

Intelligent Logistiks motivering till Helsingborgsregionens 1:a plats:

”Helsingborgsregionen är Sveriges livsmedelslogistikcentrum med utmärkta förbindelser till kontinenten och övriga Sverige och ett exceptionellt distributionsläge för den blomstrande Öresundsregionen. Etableringskurvan pekar brant uppåt, inte minst inom TPL, och regionen arbetar aktivt för att skapa ny logistikmark. Helsingborgs Hamn är Sveriges näst största containerhamn med jämn godsbalans och stabil tillväxt. Från 2022 räknas även Landskrona in i regionen, då arbetsmarknadskopplingen mellan städerna blir allt tydligare, vilket stärker läget ytterligare.”

Tillkommande logistikytor 2022: 109 000 kvm