Nyheter

Dachser utökar sin fordonsflotta med utsläppsfria fordon

Logistikleverantören kommer att utöka sin fordonsflotta genom att investera i elektriska lastbilar och tjänstebilar samt i tillhörande laddningssystem. Därtill är tester med lastbilar drivan på vätgas också på gång.

Det familjeägda logistikföretaget Dachser kommer att expandera sin användning av utsläppsfria fordon, det vill säga lastbilar och bilar som inte producerar några utsläpp av växthusgaser eller luftföroreningar. I ett första steg kommer företaget att introducera minst 50 eldrivna lastbilar på rutter i Europa, detta senast i slutet av 2023. Företaget planerar också att utöka sin flotta av tjänste- och servicefordon med cirka 1 000 elbilar.

Samtidigt kommer företaget att gå vidare med en rad pilotprojekt för att utveckla och testa lastbilar drivna på vätgas och utrustade med bränslecellsteknik. Senast i början av 2023 planerar Dachser att använda vätgasdrivna fordon från flera olika tillverkare i sitt nätverk.

– Det enda sättet för transportsektorn att nå det långsiktiga globala målet om nettonollutsläpp är att använda utsläppsfria fordon. Därför utgör dessa fordon en viktig del av vår egen klimatskyddsstrategi, förklarar Stefan Hohm, Chief Development Officer (CDO) hos Dachser. Under de kommande åren kommer vi att avsevärt utöka vår användning av fordon som är klimatvänliga, vilket dels kommer att ge oss värdefull praktisk erfarenhet och dels bli ett steg för oss att öka antalet enheter.

Fler elektriska lastbilar ger ökade användningsområden

Idag använder Dachser främst elektriska fordon för leveranser i städer inom sitt samlastningsnätverk. I Europa har företaget eldrivna transportcyklar i den dagliga verksamheten och framför allt elfordon med en bruttovikt på upp till 7,5 ton. Det finns fortfarande mycket få helelektriska produktionsfordon tillgängliga i tyngre viktklasser. Det enda fordon av denna typ som Dachser idag har i drift är en förproduktionsmodell av den 19 ton tunga Mercedes-Benz eActros i Stuttgart, som en del av ett innovationspartnerskap med Daimler.

Under de kommande två åren kommer Dachser att införskaffa ytterligare minst 50 utsläppsfria lastbilar, inklusive tunga batteridrivna motorfordon och dragbilar från olika tillverkare, antingen genom direktköp eller i samarbete med transportpartners.

– Vi främjar aktivt användningen av utsläppsfria fordon i vårt europeiska nätverk i syfte att införliva dem på ett så effektivt sätt som möjligt i våra transportprocesser. Det är investeringar i framtiden som kommer att löna sig långsiktigt, förklarar Alexander Tonn, Chief Operations Officer (COO) Road Logistics hos Dachser. I år kommer vi att utöka vår användning av utsläppsfria lastbilar till regionala transporter och, framför allt, till skytteltransporter. Vi har också som mål att använda batteridrivna fordon för att dra växelflak och semitrailers på våra filialer.

Eldrivna tjänstebilar

Dachser planerar också att säkerställa att varannan tjänstebil på företagets anläggningar i Europa ska vara en elbil till slutet av 2023. Det motsvarar totalt cirka 1 000 personbilar. Tjänstebilsförare och DACHSER-filialerna kommer att kunna välja mellan olika modeller från olika tillverkare. Eftersom helelektriska fordon ännu inte erbjuder de tekniska specifikationer som krävs för alla typer av användarprofiler kommer denna övergång att ske gradvis. Då leveranstiderna dessutom är mycket långa just nu kan efterfrågan inte tillgodoses på kort sikt. För ledamöterna i Dachsers Executive Board kommer övergången till elbilar att slutföras under 2022.

Nya laddningsstationer som levererar grön el

Som ett komplement till ovan nämnda åtgärder kommer Dachser säkerställa att det finns tillräckligt med laddningsstationer på filialerna. Företaget har även planer på att skapa över 40 snabbladdningsstationer för lastbilar, var och en med en effekt på 180 kW. Alla laddningsstationerna ska erbjuda grön el, som antingen kommer att köpas in eller produceras av företagets egna solcellssystem.