Nyheter

Schneider Electric möjliggör smartare transportörsystem för en effektivare logistikindustri

Smartare automationslöningar är nyckeln för en smartare industri och att kunna stå sig i en alltmer komplex logistikbransch. Schneider Electric implementerar nu sin nya, hårdvaruoberoende automationslösning EcoStruxureTM Automation Expert i det egna distributionscentret i Örebro och räknar med en flerdubbling av rullbanans kapacitet.

Schneider Electric lanserade automationsplattformen EcoStruxureTM Automation Expert i november 2021 för att möta framtidens strategiska utmaningar och möjligheter i industrin och logistikbranschen. Genom att separera hårdvarans och mjukvarans livscykler möjliggör EcoStruxure Automation Expert att automationsapplikationer kan byggas oberoende av den underliggande hårdvaruinfrastrukturen.

Schneider Electrics distributionscenter i Örebro är det första i Norden och Baltikum som implementerar EcoStruxure Automation Expert. Lagret packar och skickar varor till hundratals kunder. I och med implementeringen av EcoStruxure Automation Expert kommer lagret att öka kapaciteten på rullbanan vid packning betydligt samtidigt som leveranskvaliteten höjs, drifteffektiviteten ökar.

IT och OT måste gå hand i hand

En av de främsta fördelarna med EcoStruxure Automation Expert är att systemet möjliggör att IT och OT (Operation Technology) integreras på ett effektivt sätt. Inom IT samlas in statistik in över distrubutionscentrets inventering och övervakar det övergripande systemet.

Överföringen av data till och från IT-system är händelse- och transaktionsstyrd och sker inte i realtid. OT är i stället cyklisk och periodisk.

OT och dess styrsystem med PLC:er, sensorer, ställdon och I/O kontrollerar regelbundet maskiner, sorterare och transportörer. Kombinationen av dessa två teknologiska områden måste ske sömlöst för att säkerställa en effektiv och korrekt logistik.

– Att föra samman IT och OT är vår vision på Schneider Electric. Med EcoStruxure Automation Expert tar vi ett stort steg mot detta, säger Mehrdad Bahmani, Operational Offer Manager i Industriell Automation på Schneider Electric. Detta är inte enbart en PLC-modernisering och förnyelse, utan det är en helt ny innovation som kommer att ge ett större värde för våra kunder, fortsätter han.

Med EcoStruxure Automation Expert kommer kommunikationen mellan IT och OT bli snabbare och effektivare. När EcoStruxure Automation Expert har implementerats beräknas svarstiden mellan systemen gå ner från 4–10 sekunder till 1 sekund på distributionscentret i Örebro.

– Med EcoStruxure Automation Expert kan vi konfigurera om våra processer och öka produktionstakten på vår pack- och sorteringsbana. Enligt prognosen kommer vi i genomsnitt kunna öka antalet hanterade paket per timme med cirka 300 procent, något vi idag inte behöver men är ett sätt att säkra framtiden och ökar vår flexibilitet, säger Håkan Eriksson, projektledare för lanseringen av EcoStruxure Automation Expert i Örebro. Genom att få en överblick över hela systemet med en enda referenspunkt kan vi öka underhållseffektiviteten och samtidigt få en snabbare felidentifiering, avslutar han.