Nyheter

IKEA bygger 700 nya laddpunkter för elbilar – ökar antalet snabbladdare i Sverige med 18 procent

IKEA installerar tillsammans med laddoperatören Recharge minst 700 nya laddpunkter för elbilar, varav 280 snabbladdande, i anslutning till sina 20 varuhus i Sverige.

Satsningen innebär att IKEA stärker det svenska nätet med snabbladdare med närmare 18 procent. Arbetet påbörjas nu och kommer vara klart senast 2024 – då du kan åka från Malmö till Haparanda och enbart ladda hos IKEA.

IKEA har redan idag laddpunkter för elfordon vid sina svenska varuhus. Nu utökar IKEA antalet rejält och förstärker därmed det svenska laddningsnätet samt underlättar för sina kunder att resa med elfordon.  

– Satsningen bidrar till att vi kan nå våra ambitiösa mål kring mer hållbara transporter för kunder, medarbetare och hemleveranser, säger Jonas Carlehed, hållbarhetschef på IKEA Sverige. 

IKEA har målet att senast år 2025 ha utsläppsfria hemleveranser och senast år 2030 ha minskat medarbetares och kunders relativa utsläpp från resor till IKEAs fysiska mötesplatser med 50 procent. 

– Det finns en ökad efterfrågan på snabbladdare i samhället. Eftersom IKEA är en plats som många besöker har vi ett stort ansvar att göra vad vi kan.Tack vare projektet ökar vi antalet snabbladdare i Sverige med omkring 18 procent, säger Jonas Carlehed.

Kan ladda ett batteri på omkring 15-45 minuter

Av de laddpunkter som installeras vid varuhusen kommer de flesta orter få 16 så kallade supersnabbladdande med en kapacitet på över 150 kW. Installationerna förbereds dock för att kunna utökas till hela 24 stycken supersnabbladdande per varuhus.

En supersnabbladdare innebär en uppladdningstid på omkring 15–45 minuter för full laddning, jämfört med nuvarande laddare som tar upp till 16 timmar. Laddstationerna kommer även kunna användas av IKEAs eldrivna fordon för hemleveranser. 

– Efterfrågan av hemleveranser ökar i alla länder och IKEA har ett stort ansvar att se till att dessa leveranser sker på ett mer hållbart sätt. När vi nu snart kan ladda våra lastbilar på samtliga varuhus tar vi även ett stort steg närmare målet om nollutsläpp för hemleveranser, säger Jonas Carlehed. 

IKEA tillhandahåller marken, medan laddoperatören Recharge äger laddstationerna och ansvarar för installation, underhåll och drift av laddarna. 

– Vi på Recharge jobbar ständigt för att göra elbilsladdning ännu enklare och mer tillgänglig, därför är vi glada över vårt samarbete med IKEA. Att bidra till att fler kan välja utsläppsfria transporter, är en av de viktigaste förutsättningarna för det gröna skiftet, säger Oskar Svedenstedt, strategi- och marknadsdirektör på Recharge. 

Arbetet med de nya laddpunkterna startar nu på alla varuhus och de första laddstationerna planeras vara klara i slutet av 2022.  

Fakta om satsningen 
IKEA ska installera minst 700 laddpunkter i Sverige, varav 280 så kallad supersnabbladdare med en kapacitet över 150 kW och 420 standardladdare. Dessa kommer att fördelas på över 30 IKEA-fastigheter runt om i landet, inkluderat de 20 varuhusen.
Supersnabbladdarna har en kapacitet på mellan 150 och 300 kW och använder lastbalanserande teknik för att uppnå bästa och snabbaste resultat
Laddstationerna ägs och sköts av Recharge. Laddkostnaden betalas av användaren vid alla laddpunkter, vilket gäller för både kunder och medarbetare.
Arbetet med att installera laddpunkterna påbörjas nu under våren och planeras vara avslutat senast 2024.
Elen till laddpunkternaska komma från 100 procentförnybara källor, något som säkerställs via certifikat.
Fördelning per varuhus:
8–16 supersnabbladdare
16 standardladdare (AC, typ 2-kontakt) varav:
6 standardladdare för kunder

10 standardladdare för medarbetare