Nyheter

Debatt: ”Vi bör göra mycket mer för att klimatanpassa transporterna”

”Regeringen har försäkrat att man vidtar kraftfulla åtgärder på klimatområdet i syfte att ställa om transportsektorn. Men det är tydligt att åtgärderna inte varit tillräckliga hittills.”

Det skriver Magnus Höij, Förbundsdirektör Innovationsföretagen, Malin Frenning, Divisionschef Infrastructure AFRY, Anders Wiktorson, Vd COWI Sverige AB, Farah Al-Aieshy, Vd Norconsult AB, Anette Seger, Vd Ramboll Sweden AB, Jennys Edfast, Vd Rejlers Sverige AB, Ann-Louise Lökholm Klasson, Vd Sweco Sverige AB, Cecilia Granath, Vd Tyréns Sverige AB och Håkan Danielsson, Vd WSP Sverige AB i en debattartikel i Dagens Samhälle:

”I dag går remisstiden ut för Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen för åren 2022-2033. Kritiken mot förslaget har duggat tätt, många anser att ambitionsnivån är alldeles för låg. Vi håller med: Om Sverige ska nå klimatmålen måste regeringen ta tillvara på Trafikverkets fulla potential i omställningen till ett hållbart samhälle.”

”Svensk klimatpolitik har under lång tid varit världsledande och med ett klimatpolitiskt ramverk på plats har vi ett tydligt mål. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Vi är många i näringslivet som välkomnar denna offensiva målsättning. Vi i den kunskapsintensiva tjänstesektorn arbetar intensivt varje dag för att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/vi-bor-gora-mycket-mer-for-att-klimatanpassa-transporterna/