Nyheter

Cisco lanserar nya lösningar för att möta morgondagens krav på uppkopplade tjänster

Under det pågående Mobile World Congress i Barcelona visar Cisco upp nya lösningar och tjänster inom IoT för att möta morgondagens krav på uppkopplade tjänster.

Mass-IoT pekas ut som en av de viktigaste framväxande trenderna för att hantera framtidens krav på hållbarhet, resurseffektivitet och produktivitet. Fram till 2025 beräknas antalet uppkopplingar till IoT-ekosystem mer än tredubblas, till 55,7 miljarder enheter, enligt IDC.

Alla enheter har olika behov, och en utmaning för att maximera nyttan av mass-IoT är att fördela kapaciteten kostnads- och prestandaeffektivt. Med relativt låga bandbreddsbehov och förutsägbara användarmönster är många enheter ofta uppkopplade med 3GPP-baserade LPWAN-nätverk, eftersom deras användningsområden inte kräver 4G- eller 5G-kapacitet.

LPWAN stöder en mängd potentiella användningsområden inom IoT – från en vattenmätare som skickar data en gång i veckan, till en parkeringsmätare som hanterar transaktioner dygnet runt, och det mesta däremellan.

Idag hanteras fler än 200 miljoner uppkopplade enheter världen över via Ciscos administrationsplattform Cisco IoT Control Center, och som ett resultat av den kraftigt accelererade digitaliseringen förväntas antalet tillämpningar öka kraftigt och bli mer komplexa.

Den abonnemangsbaserade plattformen förstärks nu med ett antal nya funktioner som gör det möjligt för tjänsteleverantörer att övervaka och hantera samtliga tillämpningar i en enda plattform. Det gör det enklare att minska komplexitet och kostnader, samt identifiera och kapitalisera på nya affärsmöjligheter.

– Vi strävar efter att hjälpa tjänsteleverantörer att skapa nya tjänster och affärer för Mass-IoT genom att förenkla datainsamling från miljontals enheter. Med dessa förstärkningar av Cisco IoT Control Center kan kunder använda LPWAN på en vedertagen plattform för att hjälpa växande industrier att se möjligheterna med framtiden för mobil IoT, säger Masum Mir, Vice President och global chef för Cable, Mobile and IoT vid Cisco.