Nyheter

Företagets förväntningar och IT-avdelningens förmåga att leverera har aldrig varit större

Detta enligt Veeam Data Protection Trends Report 2022, som visar att 89 procent av företagen inte skyddar sina data tillräckligt.

Veeam Software, ledande inom säkerhetskopierings-, återställnings- och datahanteringslösningar för modernt dataskydd, har funnit att 88 procent av IT-chefer förväntar sig att dataskyddsbudgetar kommer att öka i en högre takt än andra IT-utgifter eftersom data blir mer avgörande för verksamhetens framgång, och för att utmaningarna med att skydda data växer i komplexitet. Mer än två tredjedelar vänder sig till molnbaserade tjänster för att skydda viktiga data.

Veeam Data Protection Trends Report 2022 undersökte över 3 000 IT-beslutsfattare och globala företag för att förstå deras dataskyddsstrategier de kommande tolv månaderna och framåt. Studien, som är den största i sitt slag, undersöker hur verksamheter förbereder sig för de IT-utmaningar de står inför, med en stor ökning av molntjänster och molnbaserad infrastruktur, ett växande antal cyberattacker och de steg företag tar för att implementera en modern dataskyddsstrategi som säkerställer kontinuitet i verksamheten.

– Datatillväxten under de senaste två åren har mer än fördubblats, inte minst på grund av hur vi har anammat distansarbete och molnbaserade tjänster och så vidare, säger Anand Eswaran, CEO, Veeam. I takt med att datavolymerna har exploderat, så har även riskerna med dataskydd ökat; ransomware är ett utmärkt exempel. Studien visar att verksamheter inser dessa utmaningar och investerar stort, ofta på grund av att de har misslyckats med att tillhandahålla det skydd som användarna behöver. Företagen tappar mark eftersom moderniseringen av produktionsplattformar går snabbare än deras modernisering av skyddsmetoder och strategier. Datavolymerna och mängden plattformar kommer att fortsätta att öka, och cyberhoten kommer att expandera. CXO:er måste investera i en strategi som täpper till luckorna och som håller jämna steg med ökande krav på dataskydd.

Glappet för dataskydd ökar

Respondenterna uppger att deras dataskyddskapacitet inte kan hålla jämna steg med verksamhetens krav, och 89 procent säger att det finns ett glapp mellan hur mycket data de har råd att förlora efter ett avbrott och hur ofta deras data säkerhetskopieras. Detta har ökat med 13 procent under de senaste tolv månaderna, vilket indikerar att även om data fortsätter att växa i volym och betydelse, så ökar också utmaningarna med att skydda den till en tillfredsställande nivå. Den viktigaste orsaken till detta är att dataskyddsutmaningarna som företagen står inför är enorma och alltmer varierande.

För andra året i rad är cyberattacker den enskilt största orsaken till driftstopp, och 76 procent av verksamheterna uppger att de har blivit utsatta för minst en ransomware-attack under de senaste tolv månaderna. Det är inte bara mängden attacker som är alarmerande, utan också deras styrka. Efter en attack kunde verksamheterna i genomsnitt inte återställa 36 procent av förlorad data, vilket bekräftar att dataskyddsstrategierna just nu misslyckas med att hjälpa företag att förebygga, åtgärda och återhämta sig från en ransomware-attack.

– Säkerhetskopierings- och återställningslösningar är en viktig grund för alla verksamheters moderna dataskyddsstrategi i takt med att cyberattackerna blir alltmer sofistikerade och ännu svårare att förebygga, säger Danny Allan, CTO på Veeam. För sinnesfridens skull behöver företagen vara 100 procent säkra på att säkerhetskopieringar slutförs inom utsatt tid och på förväntad servicenivå. Det bästa sättet att säkerställa att data skyddas och kan återställas i händelse av en ransomware-attack är att samarbeta med en tredjepartsspecialist och att investera i en automatiserad och orkestrerad lösning som skyddar de otaliga datacenter och molnbaserade produktionsplattformar som organisationer av alla storlekar förlitar sig på idag.

Företagen står inför en nödsituation med sina dataskydd

För att minska glappet mellan dataskyddskapaciteten och det växande antalet cyberhot kommer verksamheter att spendera cirka 6 procent mer årligen på dataskydd jämfört med övriga IT-investeringar. Även om detta kommer att vända trenden med dataskyddsbehov som överträffar förmågan endast en aning, är det positivt att CXO:er medger det akuta behovet av modernt dataskydd.

Samtidigt som molnet fortsätter sin väg mot att bli den dominerande dataplattformen använder 67 procent av verksamheterna redan molntjänster som en del av sin dataskyddsstrategi, medan 56 procent nu kör container i produktion eller planerar att göra det under de kommande tolv månaderna. Mängden plattformar kommer att expandera under 2022, och gapet mellan datacenter (52 procent) och molnservrar (48 procent) fortsätter att minska. Detta är en av orsakerna till att 21 procent av företagen bedömer förmågan att skydda molnbaserade arbetsbelastningar som den viktigaste anledningen till köp av företagsdataskydd under 2022 och 39 procent anser att IaaS/SaaS-kapaciteten är den främsta egenskapen hos modernt dataskydd.

­– Kraften hos hybrid IT-arkitektur driver på både produktions- och skyddsstrategier med molnlagring och katastrofåterställning, som använder molnbaserad infrastruktur,” avslutar Allan. ”Fördelarna med att investera i ett modernt dataskydd ger mer än sinnesfrid, då affärskontinuitet säkerställs och kundernas förtroende upprätthålls. För att balansera utgifterna mot strategiska digitala initiativ måste IT-chefer implementera robusta lösningar till lägsta möjliga kostnad.

Nordiska verksamheter undersöktes i Veeam Data Protection Trends Report 2022 och några av de viktigaste resultaten är:

 Företagen har tillgänglighetsproblem: 86 procent av de tillfrågade i Norden bekräftar att de har ett tillgänglighetsgap mellan sin förväntade servicenivå och hur snabbt de kan återgå till produktivitet. Siffran har ökat med 12 procent sedan 2021.

Data förblir oskyddad: Trots att säkerhetskopiering är en grundläggande del av alla dataskyddsstrategier, säkerhetskopieras inte 14 procent av nordiska verksamheters data.

Mänskliga fel är alldeles för vanliga: ​​Tekniska fel är den vanligaste orsaken till driftstopp. 45 procent av de tillfrågade i Norden upplever fall av konfigurationsfel från administratören, medan 51 procent upplevt driftstopp på grund av oavsiktlig radering, överskrivning av data eller korruption orsakad av användare.

Skydda distansarbetare: Endast 25 procent av de nordiska verksamheterna använder orkestrerade arbetsflöden för att återansluta resurser under en katastrof, medan 39 procent kör fördefinierade skript för att återansluta resurser som körs på distans i händelse av driftstopp, och 23 procent konfigurerar om användaranslutning manuellt.

Ekonomiska drivkrafter är viktigast: På frågan om de viktigaste faktorerna för köp av en dataskyddslösning uppger 26 procent av nordiska IT-chefer att den främsta anledningen är för att förbättra ekonomin med hjälp av lösningen.

­– Det är anmärkningsvärt att tillgänglighetsproblemen fortsätter att öka, säger Jesper Lundin, Regional Director, Sweden & Finland, Veeam. Alla verksamheter är idag på ett eller annat sätt digitala och ett driftstopp kan få förödande konsekvenser för verksamheten som i slutändan påverkar företagets varumärke, förtroende och finansiella resultat. Efter en attack kunde nordiska verksamheter i genomsnitt inte återställa en fjärdedel av förlorad data, vilket är väldigt bekymmersamt.

Om rapporten:
Veeam har låtit det oberoende undersökningsföretaget Vanson Bourne genomföra en kvantitativ undersökning om marknadstrender, implementering och uppfattningar om dataskydd bland företag globalt. Undersökningen har utförts bland 3 000 IT-beslutsfattare (i organisationer med mer än 1 000 anställda) från 28 länder, med en opartisk kvantitativ metod för att säkerställa resultatens tillförlitlighet.
Ladda ner Veeam Data Protection Trends Report 2022:
här.