Nyheter

OKQ8 öppnar två supersnabbladdare i Huskvarna

Den 28 februari öppnade OKQ8 och Skellefteå Kraft två supersnabbladdare, med vardera två laddpunkter, i Huskvarna. Målet är Sveriges största nätverk med 800 laddpunkter senast 2026, fördelade på 300 OKQ8-stationer. Huskvarna är ett strategiskt viktigt läge för elbilsförarna på vägen mellan Stockholm och Göteborg.

Siffor från förra året visar också att antalet nyregistrerade personbilar i Jönköpings län var rekordhögt. Under andra kvartalet 2021 var hela 33 procent av antalet nyregistrerade bilar i Jönköpings län laddbara*. Av dessa laddbara fordon var 52 procent rena elbilar. I dag finns totalt 8558 laddbara bilar i länet**.

Om fler ska byta ut bilen med förbränningsmotor till en elbil måste det bli smidigare att ladda. Det ska också vara lika enkelt att betala för elen som för bensin eller diesel, menar OKQ8.

– Vi är stolta över att, tillsammans med Skellefteå Kraft, öppna ytterligare två supersnabbladdare i vårt rikstäckande laddnätverk i Sverige. Vi är övertygade om att enklare och snabbare laddning ökar mångas vilja att byta till elbil, en viktig del i omställningen till klimatneutral mobilitet, säger Karin Hellgren, Kommunikationschef på OKQ8.

När de två supersnabbladdarna (med totalt fyra laddpunkter) öppnar på OKQ8 vid Vårstarondellen kommer betalning kunna ske smidigt både med vanligt bankkort, laddkort från OKQ8 och med appen OKQ8 Elbilsladdning. Oavsett betalningsform tillkommer ingen extra kostnad för kund.

– Transporter har en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle och därför satsar vi stort på utbyggnaden av supersnabbladdare på OKQ8:s stationer. Det känns fantastiskt att vi nu sätter ytterligare två laddare i drift så att vi tillsammans gör det enkelt för konsumenterna att göra ett bättre val, säger Sanna Lundström, tf chef affärsområde marknad på Skellefteå Kraft.

Nationell utrullning

Fyra OKQ8-stationer har redan fått supersnabbladdare för elbilar. Örebro var först ut tätt följt av Kungsbacka, Trelleborg och Upplands Väsby och nu även Huskvarna. Under 2022 utökas nätverket för att vid årets slut omfatta omkring 50 stationer runtom i Sverige.

Fakta
Betalningsterminalerna tar emot både Visakort och Mastercard. Det går även bra att betala med appen OKQ8 Elbilsladdning.
Varje supersnabbladdare har två laddpunkter och kan endast användas av elbilar, eftersom hybridbilar kräver en speciell kontakt.
Supersnabbladdarnas effekt är 150 kW, vilket är betydligt högre än de vanligt förekommande snabbladdarna om 50 kW.
Beroende på bilens kapacitet och batteriet kan en bil laddas för ytterligare 25 mils körning på ungefär 20 minuter.
Skellefteå Kraft, som producerar 100 % förnybar el genom egna kraftstationer för vind- och vattenkraft samt bioenergi, står för såväl installationer och underhåll som leverans av elen i supersnabbladdarna.