Nyheter

Debatt: ”Sänk inte ambitionerna för transportsektorns klimatomställning”

”Låt inte de höga drivmedelspriserna bli en ursäkt för att montera ner den viktigaste lagstiftningen för att nå klimatmålet för transportsektorn – den så kallade reduktionsplikten som kräver att leverantörerna blandar in allt större andel biodrivmedel i bränslet. Omställningen måste accelerera, inte bromsa in.”
Det skriver Nina Ekelund, Hagainitiativet och Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige i ett debattinlägg i Göteborgs-Posten:

”Det finns sätt att mildra effekterna för de som drabbas hårdast av högre bränsepriser utan att samtidigt minska ambitionerna på klimatområdet.”

”För att nå målet om att minska utsläppen från inrikes transporter med 70 procent till 2030 (jämfört med 2010) krävs både en snabb elektrifiering och en effektivisering av transporterna, men utan ökad användning av biodrivmedel kommer målet inte gå att nå. Därför införde regeringen, med riksdagens stöd, år 2018 en reduktionsplikt, vilken innebär att drivmedelsleverantörerna måste minska utsläppen av växthusgaser från bensin och diesel genom att gradvis blanda in allt mer hållbara biodrivmedel för att säkerställa en viss utsläppsminskning för varje år. För 2022 är utsläppsminskningen 7,8 procent för bensin och 30,5 procent för diesel.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.gp.se/debatt/s%C3%A4nk-inte-ambitionerna-f%C3%B6r-transportsektorns-klimatomst%C3%A4llning-1.66571938