Nyheter

Nyregistrerade personbilar sjönk i februari

Under februari 2022 nyregistrerades 21 917 personbilar. Detta är en minskning med 7 procent jämfört med februari i fjol. Det visar Trafikanalys officiella statistik om nyregistrerade fordon per månad.

Jämfört med januari ökade antalet nyregistrerade personbilar svagt i februari. Det är en normal säsongsvariation som även synts 2019–2021 (se figur nedan). Värt att notera är att nyregistrering av elbilar gått om nyregistrering av bensinbilar under inledningen av 2022. Under januari och februari i år nyregistrerades drygt 10 700 elbilar, medan antalet nyregistrerade bensinbilar var knappt 10 500.

Under februari 2022, jämfört med februari 2021, ökade nyregistrerade elbilar med hela 288 procent medan laddhybriderna minskade med 17 procent. Antal nyregistrerade bensin- och dieselbilar minskade i februari jämfört med samma månad ifjol, med 39 respektive 37 procent.

Andelen av alla nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i februari 50 procent (33 procent i februari 2021). Som klimatbonusbilar klassas gasbilar samt elbilar och laddhybrider som släpper ut max 60 g CO2/km.* Av de 21 435 klimatbonusbilarna som nyregistrerades i januari och februari var 50 procent elbilar, 49 procent laddhybrider och 1 procent gasbilar.

Under februari 2022 avregistrerades 21 043 personbilar, varav 8 409 (40 procent) exporterades.

I februari 2022 nyregistrerades 2 804 lätta lastbilar (–7 procent jämfört med februari ifjol), 539 tunga lastbilar (–3 procent) samt 33 bussar (–11 procent).

1 april 2021 ändrades bonus malus-systemet för beskattning av både personbilar och lätta lastbilar. Bonusen för laddhybrider minskade medan den ökade för elbilar.*