Nyheter

Nyttofordon: Elboom bland de lätta lastbilarna

Omställningen från fossilt till förnybart skjuter rejäl fart bland de lätta lastbilarna, men är ännu långt efter personbilarna – och på tunga lastbilssidan går det ännu trögt. Det visar 2030-sekretariatets sammanställning för eComExpo.

Under årets två första månader registrerades 4 666 nya lätta lastbilar, sex procent färre än samma period i fjol. Samtidigt mer än fördubblades de eldrivna lätta lastbilarna, till 535 mot 229 i fjol. Marknadsandelen för eldrivna lätta lastbilar var 11.6 procent i februari, den högsta någonsin.

– Framtiden är förnybar också bland nyttofordonen, säger 2030-sekretariatets Mattias Goldmann. Nu säljs fler laddbara än icke-laddbara personbilar, och senast 2025 kommer samma sak att gälla de lätta lastbilarna. BilSweden förutspår 17 procent laddbara lätta lastbilar redan i år, vilket vi ansluter oss till.

Bland de eldrivna lätta lastbilarna är Peugeot Expert med knapp marginal marknadsledande hittills i år, med 102 nyregistreringar januari-februari mot 99 for Renault Kangoo. Trean Maxus E-Deliver har mer än fördubblat antalet registreringar jämfört med samma tid i fjol. På topp-20 är hela 11 modeller nya för året med ingen eller en enda registrering i fjol.

För tunga lastbilar redovisar Bil Sweden ingen bränsleslagsuppdelad statistik månad för månad, men 2021 var andelen 6.4 % på gas, 3,2 % el, 0,3% elhybrid och 0,1% etanol och resterande 90 % dieseldrivna. 2030-sekretariatet förutspår en ökning, bl.a. eftersom utbudet ökat och premien för tunga lastbilar på el, etanol, gas eller vätgas nu är mer känd.

– Utöver det som syns i statistiken väljer åtskilliga åkerier att köra sina dieseldrivna lastbilar på HVO eller RME, med en betydande klimatnytta jämfört med att köra fossilt. Alla sätt att lämna det fossila bakom sig bör uppmuntras, särskilt nu när uppemot en tiondel av oljan som blir bensin och diesel är rysk medan nästan var tredje liter etanol kommer från Ukraina, säger Mattias Goldmann.

2030 uppmanar alla transportköpare att ställa tydliga krav på hur varorna levereras för att påskynda omställningen, och ber regeringen att påskynda arbetet med att låta lätta transportfordon vara något tyngre för att motsvara batteriernas extra vikt. Därtill är det viktigt med tydliga besked för alla angående utbetalningar av bonus; varje gång pengarna tar slut skapas en osäkerhet på marknaden som försvårar omställningen-

2030 konstaterar också att det fortsatt inte finns en samlad plan för nyttofordonens omställning. Det blir därför ett huvudtema för eComExpo med åtskilliga seminariepunkter som ska leda fram till en konkret handlingsplan för nästa mandatperiod. eComExpo hålls den 6-7 april på Arlandastad med Mattias Goldmann som moderator, två scener, utställare från flakcykel till tung lastbil och provkörningsmöjligheter. Se ecomexpo.se