Nyheter

De utreder hur Lindholmsförbindelsen ska byggas

Det blir ytterligare en älvförbindelse i Göteborg, Lindholmsförbindelsen. Den nya spårvagnstunneln kommer att gå mellan Linnéplatsen och Lindholmen, via Stigbergstorget. COWI har fått i uppdrag att göra en genomförandestudie på en första delsträcka mellan Vegasvackan och Linnéplatsen för att ta reda på hur den ska kunna byggas för att kunna stå klar 2035.

Lindholmsförbindelsen är en del av Sverigeförhandlingen och har sin bas i Målbild Koll2035, som är Västra Götalandsregionens vision för hur kollektivtrafiken i Göteborgsområdet ska utvecklas.

– Det här är en saknad länk i en modern innerstadsring som krävs för ett mer hållbart Göteborg, säger Pär Sköld som är COWIs projektledare för arbetet.

Lindholmsförbindelsen kommer att binda samman Linnéplatsen och Lindholmen, och därmed skapa en effektiv förbindelse mellan Hisingen, Högsbo/Frölunda och centrala Göteborg. Tunneln kommer att innebära att knutpunkten Linnéplatsen behöver byggas om för att kunna möte det ökade kollektiva resandet.

– Vi har bland annat kartlagt natur- och kulturvärden i området och studerat spårvägslösningar som ska ge en bra och tillgänglig anläggning. Vi har också genomfört komplicerade geotekniska och bergtekniska undersökningar för att se exakt var berget finns under mark och vilken kvalitet det har. Det behöver vi veta för att kunna peka ut exakt var tunneln ska dras, säger Pär Sköld.

– Detta sker parallellt med framtagandet av nya detaljplaner för Lindholmsförbindelsen. Samordning krävs också med angränsande projekt såsom exploateringar utefter Dag Hammarskjöldsleden där nya bostäder motsvarande ett nytt Kungälv planeras. Det är oerhört viktigt att lösningen bidrar till att skapa en positiv, trygg och attraktiv bytespunkt vid Slottsskogens entré, säger Pär Sköld.

Göteborgs Stad har delat in tunnelprojektet i två delar. Den genomförandestudie som COWI ansvarar för omfattar dragningen mellan Vegasvackan och Linnéplatsen, och förväntas vara klar senast 2025.