Nyheter

Miljövänliga Aquatextilen Tencate GeoClean från Dahl blev valet vid byggandet på parkering i Ludvika

I anslutning till byggandet av en ny handelsplats med en stor tillhörande konsumentparkering i Ludvika, blev frågan om en alternativ hantering av dagvatten från bilparkeringen högaktuell.

Området för bilparkeringen behövde sprängas för att nå det djup som den traditionella projekteringen initialt hade föreskrivit – något som innebar ett omfattande ingrepp i naturen, samt var kostsamt och resurskrävande.

Entreprenören Matti Johansson på Södra Dalarnas Mark & Bygg började därför leta efter alternativa metoder.

– Jag hade hört talas om aquatextilen Tencate GeoClean, men ännu inte satt mig in i detaljerna för hur och var den kunde användas eller vilka fördelar den hade, säger Matti Johansson. Det visade sig att just den lösningen var precis vad vi behövde; funktionell, mycket smidig att installera och dessutom miljövänlig – jag kände snabbt att detta var en lösning för oss.

Dahl – vs-, mark- och va-grossisten, är leverantör av aquatextilen Tencate GeoClean och de presenterade en lösning där diken runt parkeringen förseddes med aquatextil som oljeavskiljare.

Lösningen fångar upp det dagliga oljespillet från fordon och hjälper de naturligt förekommande mikro­organismer och bakterier i miljön att bryta ned oljan. Aquatextilen är tillverkad av PP-fibrer som absorberar kolväten den utsätts för. Fibrerna är också preparerade med ett tillväxtmineral som ökar nedbrytningshastigheten av kolväten när aquatextilen är installerad i marken.

– Lösningen är väldigt modern och miljövänlig, och tack vare den kunde entreprenören Södra Dalarnas Mark & Bygg undvika att spränga berg, och samtidigt driva projektet snabbare, säger Mikael Persson säljare på Dahl. Lösningen presenterades för Ludvika kommuns miljösamordnare samt hos slutkunden Biltema. Båda parter ansåg att den var bra ur alla perspektiv, inte minst miljö som är en viktig beslutsfaktor för båda parter.

Området för Biltemas parkering i Ludvika byggdes med ensidiga fall åt omkringliggande diken där dagvattnet rinner genom en dikes­konstruktion som är mycket lättgenomtränglig. I dikena rinner vattnet igenom aquatextilen TenCate GeoClean och därefter ner i undergrunden. Aquatextilen installerades med ett markerat veck i botten av diket och under delar av sträckan installerades en dräneringsledning för att uppfylla Naturvårdsverkets krav gällande provtagning vid oljeavskiljning. Aquatextilen installerades under den hårdgjorda ytan på parkeringen så att allt vatten renas genom den.