Nyheter

Nya Projekt växer – ett magasin är snart fem

Från en blygsamt start i november 2014 sitter vi åtta år senare med (snart) fem editioner av Nya Projekt; Nya Projekt Bygg & Fastighet, Nya Projekt Grönt Byggande, Nya Projekt Infrastruktur, Nya Projekt Industri & Tillverkning samt Nya Projekt Grön Transport.

Redan vid lanseringen av Nya Projekt bestämdes att låta magasinet uteslutande vara ett E-magasin. Det har möjliggjort en snabb distribution, en möjlighet att hålla nere kostnaderna (till fördel för annonsörerna) samt att ha en hög distribution. Idag går samtliga våra editioner av Nya Projekt ut till 80 000 mottagare.

Nu tar vi ett nytt steg: Under våren lanserar vi vår fete medlem i ”Nya Projektfamiljen”: Nya Projekt Grön Transport.

De som står bakom Nya Projekt-edtionerna idag är chefredaktör Jon Mattias Högberg, Art Director Tony Björkholm, försäljningscheferna Lars Hedlund samt Lisa Hofberg och säljare Benjamin Jonsson.