Nyheter

Akut stålbrist och prishöjningar i räckesbranschen

Tillverkare och leverantörer av väg- och broräcken får nu besked om uppskjutna eller annullerade leveranser av stål och räckesdelar i stål.

Kriget i Ukraina har stoppat leveranser från Ryssland och Östeuropa. Länder med möjlighet att leverera blir överbelastade med beställningar och kan inte lämna något leveransbesked.

En ytterligare följd av krisen är ett skenande stålpris som förstärks av sjunkande värde på svenska kronan.

Även priset på zink till varmförzinkning av räckesdelarna är stigande.

I dagsläget finns ingen prognos på vare sig vart det tar vägen eller när situationen kan förbättras.