Nyheter

Helårsintäkterna ökade med 65 % för ChargePoint

ChargePoint Holdings, Inc., ett globalt laddnätverk för elfordon, presenterade idag sin Q4- och årsrapport för räkenskapsåret 2022, som avslutades 31 januari 2021.

ChargePoint rapporterar intäkter på 80,7 miljoner dollar för det fjärde kvartalet, vilket innebär en ökning med 90% jämfört med fjärde kvartalet föregående år, då intäkterna var 59,2 miljoner dollar. För helåret var intäkterna 242,3 miljoner dollar, vilket innebär en ökning med 65 %, från 146,5 miljoner föregående år.

Företagets meddelar även att dess aktiverade laddplatser översteg 174 000 (per 31 januari 2022), varav uppskattningsvis 51 000 finns i Europa, samt att dess givande samarbeten med de ledande vagnparksföretagen Element, LeasePlan USA, Wex, and Wheels Donlen fortgår enligt plan.

– ChargePoint har levererat ytterligare ett enastående kvartal, som överträffade de höga förväntningarna på både vår kvartalsvisa och årliga intäktsguidning, samt stärkte vår position inom de kommersiella-, vagnparksbaserade- och bostadssegmenten i Nordamerika och Europa, säger Pasquale Romano, VD och koncernchef för ChargePoint. Vi hade många framgångar under vårt första år som börsnoterat företag, inklusive 65 % ökning av våra helårsintäkter jämfört med föregående år, två strategiska förvärv, en 60 % ökning av antalet aktiverade laddplatser, samt att vi har stärkt vår talangfulla arbetsstyrka.

ChargePoints förväntade helårsintäkter under det kommande räkenskapsåret, som avslutas 31 januari 2023, är 450–500 miljoner dollar, vilket innebär en förmodad ökning med 96 % jämfört med föregående år.