Nyheter

Nya trafikavtal för flexlinjetrafiken i Göteborg

Idag, torsdag den 3 mars, tilldelas nya trafikavtal för flexlinjetrafiken i Göteborgs Stad och Mölndals stad samt flexlinjetrafik och Serviceresor i Göteborgs södra skärgård. Det blir Göteborgs Buss AB, Connect bus Sandarna AB och Vy buss AB som kommer att köra flexlinjetrafiken framöver.

Flexlinjerna är en del av kollektivtrafiken men där turen förbeställs av resenären och stannar på särskilda mötesplatser. Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen och har på uppdrag av Göteborgs Stad och Mölndals stad genomfört upphandling av flexlinjetrafiken.

Tre områden har upphandlats och tre olika trafikföretag har vunnit avtalen som sträcker sig till 15 juni 2030.

Flexlinjetrafiken på Hisingen och i norra Göteborg kommer att köras av Göteborgs Buss AB, flexlinjetrafiken i centrum och södra Göteborg inklusive Mölndal kommer att köras av Connect bus Sandarna AB och flexlinjetrafiken i Södra skärgården inklusive serviceresor kommer att köras av Vy Buss AB. 

Eldrivna fordon

Flexlinjetrafiken i Göteborg och Mölndal blir eldriven framöver.

– Flexlinjerna ger med sina anpassade mötesplatser nära bostäder och      serviceinrättningar fler människor möjlighet att resa kollektivt och har därför en viktig roll i mångas vardag. Nytt för avtalen med Göteborgs Buss och Connect bus Sandarna är att trafiken kommer att köras med hundra procent elfordon vilket är ett viktigt steg framåt och i linje med Västtrafiks hållbarhetsmål, säger Johan Wahn, affärschef för den anropsstyrda trafiken på Västtrafik.

Connect bus Sandarna (som tidigare hette Sandarna Transporter AB) har hittills haft avtalet i samtliga områden i Göteborg och Mölndal och kommer från och med trafikstarten att dela området med Göteborgs Buss.

Fakta:
40 nya elfordon.
Avtalsperiod: 3 mars 2022 –15 juni 2030.
Trafikstart: 18 juni respektive 1 oktober 2023.
Hisingen och norra Göteborg: Göteborgs Buss AB.
Centrum och södra Göteborg inklusive Mölndal: Connect bus Sandarna AB.
Södra skärgården: Vy Buss AB.