Nyheter

Yilport aktiverar kombiterminalen i Gävle hamn

För att möta det framtida behovet och efterfrågan av intermodala transporter aktiverar Yilport Gävle den befintliga kombiterminalen i Gävle hamn, Fredriksskans. Behovet av järnvägstransporter ökar i och med EU:s mobilitetspaket som träder i kraft under 2022. Mobilitetspaketet förändrar förutsättningarna för yrkestrafik och kan komma att innebära brist på chaufförer och prisökning för vägtransport.

Yilport Gävle har nyligen byggt ut containerterminalen för att kunna hantera betydligt fler containrar. Nu tas ytterligare steg för att även stärka servicen och kapaciteten på järnvägssidan.

– Många av våra kunder vill kunna byta trafikslag på ett effektivt sätt. Vi ser ett ökat behov av järnvägstransporter i och med den gröna omställningen och de potentiellt ökande kostnaderna för vägtransport, säger Håkan Bergström, Sales Director på Yilport Nordic.

Som en viktig del av Mellansveriges logistiknätverk vill Yilport Gävle kunna tillgodose alla typer av transporter. Med den aktiverade kombiterminalen täcker Yilport fler delar av logistikkedjan. Kombiterminalen kommer att omfatta 50 000 m2 och ligger i närheten av såväl magasin som kajer. Ytorna existerar redan på Yilports område i Gävle hamn och på platsen för kombiterminalen finns 550 meter järnvägsspår sedan tidigare.

Yilport kommer erbjuda helhetslösningar för kombitrafikshantering i form av lyft, växling, lagring och stuffning av trailers och containers. För att klara av detta investerar Yilport Gävle i två nya reachstackers med trailerlyftkapacitet.

– Vi ser liksom Yilport ett ökat framtida behov av järnvägstransporter och är beredda att i takt med ökad efterfrågan addera mer spårkapacitet. Snart är även anslutning till hamnen helt elektrifierad vilket ytterligare stärker hållbarheten i erbjudandet, säger Fredrik Svanbom, VD på Gävle Hamn AB.

Gävle hamn ligger centralt i ett mycket starkt industriellt område och med intermodala transporter kan industrins produkter nå kunderna med kortare lastbilstransporter och därmed mindre koldioxidutsläpp.

– Det sker många förändringar i logistikkedjorna just nu och det kräver fler miljövänliga transporter. I kombiterminalen kommer prissättningen vara konkurrenskraftig och mer i linje med marknaden för järnvägsterminaler, säger Håkan Bergström.