Nyheter

Klimator ingår samarbete med Scania för autonom körning

Klimator har tillsammans med Scania utformat ett innovationsprojekt med syftet att möjliggöra autonom körning i alla väderförhållanden. Projektet innefattar implementation av Klimators patenterade prediktiva och detektiva lösningar som under projektets gång kommer att kombineras med information från LiDAR-sensorer.

Detta för att förbättra räckvidd och precision i Klimators realtidsuppdaterade system. Ordervärdet är cirka 7 Mkr och projektet löper över en period om fyra år.

Syftet med projektet är att adressera existerande problem med att köra och styra ett tungt fordon under olika väderförhållande då väglaget utgör en central del i arbetet med att anpassa fordonets beteende för säker och effektiv framfart.

Projektets fokus ligger därför i att utveckla ett tillförlitligt friktionsestimat, för att kunna estimera och förutse fordonets framfart. För att möjliggöra detta kommer information från Klimators prediktiva och detektiva lösningar, Road Condition Data (RCD) och AHEAD, att implementeras var och ett för sig samt som ett sammanslaget system. Dessutom ger projektet Klimator möjligheten att vidare utforska och förädla lösningen med information från LiDAR sensorer.

– Vi är givetvis oerhört glada och stolta över att ha fått förtroendet från en världsledande lastbilstillverare som Scania att tillsammans utveckla autonoma applikationer, vilket är ännu en bekräftelse på det värde och den intelligens som Klimators teknologi tillför fordonsindustrin. Detta projekt är därför en fantastisk möjlighet som ligger helt i linje med vår tekniska road map,  säger Viktoria Bogren, ansvarig för affärsområdet Automotive hos Klimator.