Nyheter

MRF: ”Konsten att hålla två tankar i huvudet samtidigt”

Text: Anders Östberg, MRF

Vi värdesätter den personliga friheten allt högre, under de senaste åren har antalet bilar på våra vägar ökat något. Fokus i vår bransch, vad vi ibland lite slarvigt kallar motorbranschen, har nu under en längre tid fokuserat på omställningen till en hållbar bilism. Med elektrifieringen som främsta vapen har branschen tagit stora steg mot en fossilfri framtid.

Transportstyrelsen presenterade i veckan statistik som visar att nyregistrerade bilar sänkte koldioxidutsläppen med 21% 2022 jämfört med året innan.

Mycket glädjande besked.

Den hållbara bilismen är nu här, vi behöver fortsätta att förstärka laddinfrastrukturen över hela landet och säkerställa att alla bilförare har tillgång till en trygg, kostnadseffektiv och säker el där de behöver den, när de behöver den. Nära varannan nyregistrerad personbil var laddbar förra året, en utveckling som bara kommer att öka.

Samtidigt kommer vittnesmål från hela landet om hur människor har fått ökade kostnader för sina bilresor en tank diesel kan kosta 500 kronor mer idag än för ett år sedan. Många som pendlar en längre sträcka varje dag till sitt arbete får gräva allt djupare hål i plånboken. För att inte tala om de åkare, jordbrukare och andra yrkesgrupper som får tusentals kronor i högre kostnader varje dag på grund av priset på drivmedel.

Priserna påverkas nu av många faktorer, främst det hemska kriget i Ukraina, och det som förenar dem är att de alla pressar priserna uppåt. Råvarupriserna skenar, kronan tappar värde och reduktionsplikten ökar priset, och på allt detta ett skattesystem med moms som höjer priset vid pump ytterligare. Det bidrar idag till en polarisering mellan de som känner sig förfördelade, omsprungna utan möjlighet att hoppa på en ny teknik och de som har möjlighet till andra val.

Det kan inte nog betonas hur viktiga transporter och resor är, inte minst i ett land med stora avstånd som Sverige. Det finns också ett nära samband mellan ekonomisk tillväxt och utvecklingen av effektiva transporter. Då växer ekonomin, vilket innebär fler jobb och ökat välstånd för alla.

En lösning vore att sänka skatten på biodrivmedel. Det skulle ytterligare öka användningen av dessa bränslen och därmed höja tempot för att nå klimatmålen. Dessutom skulle det ge yrkesförare en rimlig chans att överleva just nu. En annan aspekt är att biodrivmedel stärker den inhemska produktionen, som säkerställer Sveriges behov långsiktigt även ur ett trygghets- och beredskapsperspektiv.

Så, snälla makthavare, skapa inte ett antingen-eller samhälle som förstärker klyftorna. Hitta istället en väg där vi på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt kan fortsätta ställa om vår fordonsflotta både för privatpersoner och yrkesverksamma.

MRF vill lyfta fram vikten av att tänka, och agera, långsiktigt. Även staten skulle tjäna på en långsiktig tanke kring skatteintäkter, både när det gäller nivå men även som styrmedel för att underlätta för en fossilfri framtid.