Nyheter

Haldex levererar fjärde generationens plattform för elektroniska bromssystem till Krone

Haldex har tecknat ett långsiktigt avtal med KRONE Commercial Vehicle Group, en ledande tillverkare av släpvagnar, för leverans av den fjärde generationens plattform för elektroniska bromssystem (EBS).

Den nya generationen EBS, EB+4.0, gör det möjligt att styra parkeringsbromsen elektroniskt och tillgodoser kundspecifika funktioner med en modulär och anpassningsbar lösning.

Detta avtal förlänger ett befintligt långvarigt samarbete med KRONE och är ett viktigt steg för att utöka Haldex marknadsandel inom detta segment. Med det här produktutbudet bidrar Haldex till en förbättrad trafiksäkerhet samt en ökad digitaliseringsnivå inom branschen. Den nya plattformen är anpassad efter marknadens behov, och kan användas både som ABS och EBS. Vikten är väsentligt lägre och koldioxidavtrycket beräknas bli 30 procent lägre jämfört med den tidigare generationen.

– Med det här avtalet har Haldex tagit ett steg framåt för att stärka vår position inom marknaden för släpvagnar. Vårt samarbete med KRONE fortsätter att utvecklas i en ny lovande fas, vilket stärker förtroendet för vår förmåga att fortsätta utveckla lösningar som möter marknadens behov och överträffar kundernas förväntningar, säger Stephan Kulle, Executive Vice President EMEA.