Nyheter

NRC vinner hastighetshöjande åtgärder på Dalabanan

NRC Group tilldelades idag projektet hastighetshöjande åtgärder på Dalabanan vid Säters station, Dalarnas län, där anbudssumman uppgår till 79,9 MSEK.

Uppdragsgivare är Trafikverket, och arbetet planeras sträcka sig från april 2022 till maj 2023.

Bengt Svanberg, affärsområdeschef Projekt, är stolt över tilldelningen:

– Det här är ett viktigt projekt för oss av flera anledningar. Vi har redan två projekt på den här sträckan, Hedemora och Lustån, och genom att även vinna detta så förstärker vi ytterligare vår närvaro i området. Det är också extra roligt eftersom vi från förfrågan till tilldelning har haft ett nära samarbete mellan våra affärsområden Projekt och Anläggning. Tack vare vårt goda samarbete, och genom att NRC har tillgång till all denna kompetens i ett och samma företag, har vi kunnat visa varför vi förtjänar förtroendet att sköta projektet på denna viktiga sträcka.