Nyheter

Viking Line inför bränsletillägg

Från och med den 10.3.2022 inför Viking Line en bränsletilläggsavgift på alla reguljärresor och kryssningar. Bränsletillägget gäller alla bokningar som görs för tiden 10.3.–31.8.2022. Biljetter som betalats utan bränsletillägg är giltiga till det gamla priset.

På grund av de stigande bränslekostnaderna börjar Viking Line ta ut en tilläggsavgift av sina passagerare. Bränsletilläggsavgiften börjar tas ut för bokningar som görs från och med den 10 mars. Priset för resor som bokats och betalats utan bränsletillägg ändras inte, förutsatt att inga ändringar görs i bokningen. Om en bokad resa betalas först vid incheckningen i hamnen läggs bränsleavgiften till priset.

–  Priset på bränsle har skjutit i höjden sedan Rysslands anfall mot Ukraina. Många branscher drabbas hårt, så även sjöfarten. Vi är tvungna att ta till detta exceptionella arrangemang eftersom bränslepriset på kort tid stigit avsevärt mer än väntat. Ingen lättnad är i sikte, och eftersom bolagets ekonomi till följd av den långa pandemin är ansträngd klarar vi inte längre av några extrakostnader vid sidan av alla andra tilläggskostnader, säger Viking Lines försäljningsdirektör Kaj Takolander.

Ukrainska hjälpsändningar, flyktingar och deras ledsagare undantas tillägget.