Nyheter

Stor ökning tjejer antagna till fordons- och transportprogrammet

Det är högt söktryck till gymnasieskolans fordons- och transportprogram visar dagens statistik från Skolverket. Jämför man med hur många som blev antagna till programmet för sex år sedan, ser vi att det är drygt 1200 fler elever som blir antagna i år.

Dessutom ökar andelen tjejer.

– Att 10,5 procent fler tjejer antagits till programmet jämfört med året innan är ett fantastiskt besked för transportsektorn där behovet av förare och mekaniker är stort både på kort och på lång sikt, menar Caj Luoma, chef kompetensförsörjning Transportföretagen.

– Särskilt roligt är det att se att det är många tjejer som sökt och antagits till fordons- och transportprogrammet. De senaste sju åren har antalet nästan fördubblats från 1 623 antagna 2015/2016 till 3 009 antagna 2021/2022. Vi ser nu en fördelning på 25 procent tjejer och 75 procent killar i programmet vilket är en rekordhög andel tjejer, säger Caj Luoma.

– Det här bekräftar att branschen står inför en spännande förändringsresa med en större mångfald i vilket kommer ha en positiv betydelse för transportbranschen. Digitaliseringen och de nya möjligheterna inom transportbranschen är något som jag tror att många ungdomar nu har sett och lockas av, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning Transportföretagen.

– Att många söker till fordons- och transportprogrammet är viktigt med tanke på transportbranschens stora rekryteringsbehov. Kompetensförsörjningen måste lösas om transportsektorn ska bli den katalysator för omställning som alla vill se. Och här har gymnasieskolans fordons- och transportprogram en avgörande roll. Utbildningarna behöver hela tiden vara relevanta för framtidens behov. Att fler söker till våra utbildningar är ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Caj Luoma.

Transportföretagen arbetar bland annat med kommunikation, media, kampanjer, yrkestävlingar och skolbesök för att nå så många som möjligt med information om hur branschen ser ut i dag och om vilka yrken och utbildningar som finns.

– För drygt tre år sedan startade vi en ungdomssajt ”Vi kör” (vikor.nu) där vi riktar oss direkt till högstadieelever, Vi jobbar även med landets studie- och yrkesvägledare för att de ska ha kunskap om alla yrkesroller i transportbranschen Jag tror allt detta sammantaget spelar in i att transportsektorn blir allt mer populär, avslutar Caj Luoma.

Foto: Transportföretagen