Nyheter

Wasalines Aurora Botnia har beviljats Nyckelflaggan

Förbundet för Finländskt Arbete har beviljat Wasalines Aurora Botnia märket Nyckelflaggan som tecken på en produkt som är tillverkad i Finland. Aurora Botnia började trafikera i augusti 2021 mellan Vasa och Umeå. Den byggdes på Rauma Marine Constructions varvet och fartyget är till över 80% inhemskt.

Nyckelflaggan är ett märke för finländskt arbete. Märket kan beviljas en produkt som tillverkats i Finland. Därtill ska de inhemska kostnadernas andel av tjänstens självkostnadsvärde, dvs. graden av inhemskhet, vara minst 50 procent. Vid uträkningen ska alla kostnader som har med produkten att göra räknas med.

– Aurora Botnia byggdes i Finland. Vi är också stolta över att många Vasa-baserade företag varit med om bygget, som Wärtsilä, Danfoss, ABB och WeTech. Det är viktigt för oss att framhålla att fartyget är finskt, så vi ville ansöka om Nyckelflaggan så att det också skulle synas i vår marknadsföring, säger Peter Ståhlberg, VD för Wasaline.

Märket Nyckelflaggan är mycket välkänt i Finland. Enligt en undersökning av Förbundet för Finländskt Arbete känner praktiskt taget alla beslutsfattare och konsumenterna till Nyckelflaggan. De flesta finländare (75 procent) anser dessutom att Nyckelflaggan påverkar deras köpbeslut positivt och ungefär hälften av finländarna kopplar ihop märket Nyckelflaggan med ansvarsfullhet.

Marknadsföringschef Reetta Mentu vid Förbundet för Finländskt Arbete konstaterar att köpet av en inhemsk produkt upplevs som samhälleligt påverkande och ett ansvarsfullt värdeval som bidrar till Finlands konkurrenskraft och välstånd.

– Konsumenterna förknippar Nyckelflaggan med positiva föreställningar om inhemskhet, tillförlitlighet, trygghet, ansvarsfullhet och sysselsättningsskapande. Genom Nyckelflaggan kan företagen kommunicera viktiga värderingar till kunder och andra intressenter. 92 procent av företagen med Nyckelflaggan säger också att märket bidrar till försäljningen av produkter och tjänster, berättar Mentu.