Nyheter

Beredskapsövning stänger Øresundsbron

Klockan 19.45-23.00 den 17 mars stängs Øresundsbron för vägtrafik på grund av en beredskapsövning i Öresundstunneln. Tågen går med ett reducerat antal avgångar.

Varje dag passerar närmare 20.000 fordon Øresundsbron. Och antalet tåg är nästan 200 på ett dygn.

Säkerheten har högsta prioritet på förbindelsen och Øresundsbro Konsortiet arbetar kontinuerligt med myndigheter och tågoperatörer för att förbättra och utveckla beredskaps- och krisarbetet. Därför genomförs en beredskapsövning i Öresundstunneln – på motorvägen och i det ena järnvägsröret – kvällen den 17 mars.

– Scenariot är en omfattande olycka i tunneln. Övningen kommer, förutom personal från räddningstjänster, myndigheter, tågoperatörer samt Øresundsbro Konsortiet, omfatta cirka 40 statister från såväl Danmark som Sverige, säger Ulla V. Eilersen, säkerhets- och miljöchef på Øresundsbron.

Syftet med övningen är att testa koordinering mellan de olika aktörerna på båda sidor av Öresund för att effektivt kunna hantera en olycka på förbindelsen. Detta gäller till exempel samarbetet på ledningsnivå, organisering av olyckplatser, alarmeringsrutiner samt kommunikationen via danska och svenska radiosystemen SINE och RAKEL.

Beredskapsövningar genomförs vart fjärde år på förbindelsen. I år är det sjätte gången en övning i full skala sker på Øresundsbron sedan invigningen 2000.