Nyheter

Drivkraft Sverige: ”Välkommet med sänkt drivmedelsskatt”

Regeringens förslag om att sänka drivmedelsskatten för att kompensera för de senaste veckornas kraftiga prisökningar till följd av det oroliga omvärldsläget välkomnas av branschen.

Regeringen kom i dag med ett kraftfullt åtgärdspaket för att hantera den senaste tidens kraftigt stigande energi- och drivmedelspriser.

– Vi välkomnar att regeringen sänker skatten på drivmedel till EU:s miniminivåer. Vi ser det som ett första steg mot lägre drivmedelspriser och som inte innebär lägre klimatambitioner. Däremot är det viktigt att regeringen fortsätter att se över hela skattetrycket på drivmedel i takt med omställningen, säger Jessica Alenius, VD Drivkraft Sverige.

Regeringen lade vid sin presskonferens fram förslag till åtgärder för att möta prisuppgångarna i det korta perspektivet. Bland annat vill regeringen sänka skatten med 1,30 kronor lägre vid pump för bensin och diesel mellan den 1 juni till den 31 oktober. Skatten ska dessutom sänkas med 50 öre från den 1 maj.

Så föreslås en drivmedelskompensation med 1000 kronor till alla privata bilägare och med ytterligare 500 kronor per bil till dem som bor i stödområden på gles- och landsbygden där avstånden är långa. Regeringen kommer även att öka satsningarna på klimatbonussystemet med ytterligare fyra miljarder kronor i samband med Vårpropositionen.

För ett omtag på längre sikt vill regeringen pausa reduktionsplikten 2023, vilket innebär att den inte kommer att räknas upp vid årsskiftet utan frysas till 2022 års nivåer. Dessutom tidigareläggs Energimyndighetens utvärdering till september i år.

– Reduktionsplikten är ett viktigt styrmedel för att nå klimatmålet till 2030. Den ger förutsägbarhet så att branschen kan investera i omställningen. Därför är det viktigt att Energimyndigheten ges möjlighet att göra en ordentlig konsekvensanalys, avslutar Jessica Alenius.