Nyheter

ICT Sverige: ”Sverige måste täppa till hålen i cybersäkerheten”

”Sverige ligger i världstoppen när det gäller digital kompetens och kunskap hos befolkningen. I fråga om cybersäkerhet är rankningen däremot blygsam. I synnerhet små och medelstora företag, liksom offentliga verksamheter av mindre omfattning, har lämnats på efterkälken. Här saknas en svensk strategi.”

”För fem år sedan antog Sverige en digitaliseringsstrategi, med målet att landet ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Hur ser den strategin ut i ljuset av de händelser som just nu skakar Europa? Världsbilden förändras framför våra ögon, i realtid, alltmedan Putin eskalerar sitt blodiga angrepp på vårt europeiska grannland Ukraina.”

”Begreppet säkerhet får ny pregnans i en tid av stark geopolitisk oro. Men varningar för en ökad hotbild mot Sverige har framförts i flera år, inte minst av Säpo och Försvarsmakten. Budskapet har varit tydligt: Sverige är ett attraktivt mål för främmande makt och hotet kommer att öka.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dn.se/debatt/sverige-maste-tappa-till-halen-i-cybersakerheten/