Nyheter

Trafikprojektet Hyperloop skriver transporthistoria

Ingenjörer vid Münchens tekniska universitet (TUM) gör transporthistoria: Efter att ha vunnit alla fyra tävlingarna för de snabbaste prototyperna bygger TUM Hyperloop-teamet nu den första fullskaliga prototypen – inklusive vakuumröret. Prototypen av det högteknologiska betongröret designas med Allplan.

En forskargrupp med 94 medlemmar och 29 olika nationaliteter, inklusive professorer, forskare och studenter, arbetar för att förverkliga visionen om klimatneutralt resande i hög hastighet.

I processen kommer inte bara en prototyp i naturlig storlek av den elektromagnetiskt drivna passagerarkapseln utan också en 24 meter lång bit av Hyperloop vakuumrör att utvecklas i slutet av 2022. Kapslarna förväntas en dag flyta vid en hastighet på 1 000 km/h genom röret, som kommer att löpa ovan jord såväl som under jord, oavsett väder.

Allplan för tuben

Forskargruppen som arbetar med designen av vakuumröret beslutade att använda Allplan för designen av betongkonstruktionen. Anledningen till detta ligger i den positiva erfarenhet som de unga ingenjörerna kunde få med mjukvaran under sina studier – speciellt när det gäller kraftfulla generella arrangemang och förstärkningsdesign.

– Vi är glada över att kunna stödja dessa engagerade unga forskare i att utveckla teknologi för en hållbar framtid av mobilitet och är helt entusiastiska över att göra transporthistoria med Hyperloop-teamet, säger Karin Schmidt, utbildningschef på ALLPLAN.

Projekt i tre steg

Projektet har pågått sedan 2019 och omfattar tre ämnen: Det första, simulering, innebär skapandet av beräkningsverktyg och modeller som tjänar en övergripande utvärdering av systemet och ger viktig input till beslut i utvecklingsprocessen.

Det andra området består av att bygga en 24-meters demonstrator i verklig skala för att utvärdera designen och samla in data för framtida modeller. Parallellt med färdigställandet av demonstratorn kommer det tredje området att undersöka genomförbarheten utanför laboratoriet.

Potentialen i det utvecklade systemet kommer att analyseras under finansiella, marknadsmässiga, miljö- och säkerhetsaspekter.