Nyheter

Transportföretagen: ”Regeringen identifierar rätt problem men missar viktiga åtgärder”

Regeringen har idag meddelat att de ska lägga fram ett stödpaket med anledning av de rekordhöga drivmedelspriserna. De rusande drivmedelspriserna har pressat många av transportsektorns företag till bristningsgränsen.

– Det är positivt att regeringen har identifierat problemet vad gäller skatter och reduktionsplikt som driver på drivmedelspriserna, men vår bedömning är att åtgärderna inte är tillräckliga på lång sikt. Vägtransportsektorn är en bransch med låga marginaler och de kostnadsökningar som uppstått till följd av höga drivmedelspriser har grävt stora hål i delar av transportsektorn. Det säger Transportföretagens vd Marcus Dahlsten med anledning av krispaketet som finansminister Mikael Damberg presenterade idag.

– Vi välkomnar givetvis att drivmedelsskatterna sänks till EU-miniminivå men sänkningen måste träda i kraft tidigare än 1 juni och bör dessutom gälla tills vidare, säger Marcus Dahlsten.

– Som en snabb åtgärd föreslår Transportföretagen även en statlig kreditgaranti för de åkerier som har indexreglerade avtal med kunderna. Transportföretagen ser att många företagare har fått gå i personlig borgen för att de inte beviljats utökad checkkredit trots att dessa har drivmedelstillägg i sina avtal. Detta är en fråga som ligger högt uppe på många transportföretags dagordning, säger Marcus Dahlsten.

– En bidragande orsak till de höga drivmedelspriserna är reduktionsplikten. Regeringen föreslår att nivån bevaras men inte höjs som planerat nästa år, vilket Transportföretagen välkomnar. Förslaget visar att regeringen inser att reduktionsplikten har en stark påverkan på drivmedelspriset. Reduktionsplikten behöver en paus och nystartas med nya, mer verklighetsförankrade, konsekvensbedömningar utifrån dagens förutsättningar. Det krävs för den fortsatta trovärdigheten och acceptansen, säger Marcus Dahlsten.