Nyheter

Prognosen för lätta lastbilar revideras ned

Prognosen för antalet registrerade personbilar och lätta lastbilar för 2022 kommer att behövas revideras ned. Den bakomliggande orsaken för detta är Rysslands invasion av Ukraina.

– I dagsläget är det mycket svårt att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina. Att kriget och de ekonomiska sanktionerna får en stor påverkan på branschen är givet. Den nuvarande prognosen för personbilar på 325 000 och för lätta lastbilar på 44 000 kommer därför att behövas revideras ned, säger Mattias Bergman VD på BIL Sweden.

Flera av BIL Swedens medlemmar har redan stoppat produktionen i Ryssland eller leveranser dit, samtidigt som produktionen i övriga Europa reduceras eller helt stoppas då vissa komponenter saknas.

– Fordonsindustrin är beroende av frihandel så alla störningar avseende marknader eller leveranskedjor är negativt. Effekterna på den svenska marknaden är för tidigt att kvantifiera, men kombinationen av produktionsstörningar, höjda energipriser, svag krona och den allmänna oron kommer att ge en negativ påverkan. Den nya reviderade prognosen kommer att presenteras i april, avslutar Mattias Bergman.