Nyheter

Svebio om regeringens åtgärdspaket: ”Behåll reduktionsplikten men stryk bonus-malus”

Regeringen har presenterat ett åtgärdspaket för att möta prisökningar på drivmedel och el till följd av invasionen av Ukraina. Svebio accepterar delar av paketet men är förvånade över andra.

– Vi kan acceptera en frysning av reduktionsplikten under 2023, under förutsättning att regeringen får igenom skattebefrielse för rena biodrivmedel från första januari och att Sverige behåller de ursprungliga reduktionspliktsnivåerna från år 2024. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, som kommentar till regeringens förslag om åtgärder för att minska effekterna av Ukrainakriget.

– Vi förstår att Ukrainakriget gett nya förutsättningar. Det accentuerar också behovet av att satsa mer på inhemska drivmedel från svensk skogsråvara. Regeringen bör, tillsammans med kontrollstationen för reduktionsplikten i september, leverera sitt förslag på hur svensk produktion av drivmedel från skogsråvara ska komma igång. Svebio förordar att regeringen ger tioåriga avtal med prisgaranti på omkring 11 kr per liter för svensk förnybar bensin och diesel. Då kan vi få biodrivmedelsproduktion som sänker drivmedelspriset och ger fler jobb och industriell utveckling i Sverige.

I övrigt är Svebio förvånade över att regeringen fortsätter att skjuta till pengar till det underfinansierade bonus-malussystemet, som kritiserats för att vara ineffektiv klimatpolitik både av Riksrevisionen och Konjunkturinstitutet.

– Under 2022 är det 40 procent förnybar diesel i vanlig diesel. Enligt siffror från Polestar tar det cirka 5000 mil innan en elbil ger mindre klimatutsläpp än en bil som kör på bensin eller diesel. Med dagens höga inblandning av biodiesel innebär det att elbilen måste gå omkring 8000 mil innan den blir bättre för klimatet än en dieselbil i Sverige.

– En dieselbil som körs på HVO100 är därför bättre för klimatet än en elbil redan idag. Det är hög tid att avskaffa bonus-malus eftersom vi snart kan köra alla bilar på stor andel förnybara bränslen. Då kan också Sveriges bilförare få möjlighet att köpa bilar med låg klimatpåverkan och som fungerar i hela landet och för alla typer av resor, avslutar Gustav Melin.