Nyheter

Etanoldrivna lastbilar – erfarenheter och resultat

Det etanolbaserade bränslet ED95 är bra för klimatet, fungerar i fordonen och uppskattas av kunden. Totalekonomin är däremot svårare att få ihop och det finns en osäkerhet kring bränslet som gör åkerierna tveksamma till att satsa på det. Det är de några av de erfarenheter och resultat som redovisades vid EthaDrives rapportseminarium.

Örnsköldsviks oljetransport är ett av de åkerier som valt att delta i EthaDrive för att testa det förnybara drivmedlet ED95 för sina transporter.

– Anledningen till att vi ville vara med i satsningen var för att vi sköter distributionen av etanol åt SEKAB och då känns det ju rätt att vi själva också kör på etanol säger Tomas Nilsson, ägare och vd på Örnsköldsviks oljetransporter. Sämre blir det inte heller av att bränslet produceras lokalt tillägger han.

ED95 är ett etanolbaserat biodrivmedel för lastbilar och bussar med anpassade dieselmotorer, det består till 95 procent av etanol och resten är funktionsförbättrande tillsatser. Att köra på ED95 istället för diesel innebär att utsläppen av koldioxid från bussar och lastbilstrafik minskar med upp till 90 procent, beroende på hur bränslet tillverkas.

EthaDrive är ett samarbete mellan Sekab BioFuels & Chemicals, Lantmännen Agroetanol och Scania som gjort det möjligt för åkerier att leasa ett fordon under två år med möjlighet att sedan lämna tillbaka fordonet. Tanken är att minska risken för det enskilda åkeriet.

Örnsköldsviks oljetransporters erfarenheter efter att ha kört på ED95 i drygt ett år överensstämmer i stort med erfarenheterna som redovisades på rapportseminariet. Tomas hade önskat en bättre utbyggd infrastruktur av tankstationer då tankningsmöjligheterna är begränsande för vilka uppdrag de kan ta på sig och ibland behöver de ta en omväg för att tanka.

Den fordonsmodell som finns att tillgå (Scanias 13 liters etanolmotor med 410 hästkrafter) har inte heller varit optimal utifrån den typ av tunga fjärrleveranser som Oljetransporter kör.

Det var Tomas medveten om när han gick med i projektet, men ekonomin hade förstås blivit bättre om det funnits fler fordonsmodeller att välja på. Några av de kunder som uppskattar att få sina transporter utförda på ED95 är Berte Qvarn som levererar mjöl till Polarbröd och Övik energi.

– Vid starten av vårt projekt så hjälpte vi till att informera åkerier om möjligheten att via EthaDrive prova på att hyra och köra ett ED95 fordon utan att själv behöva ta så stor risk, säger Lena Jonsson delprojektledare för Förnybart i tanken. Därför är det intressant att ta del av resultat och erfarenheter från satsningen.

Att åkerier inte känner sig bekväma att satsa på ED95 tycker inte Lena är så konstigt. Idag är flytande höginblandade biodrivmedel som etanol och biodiesel undantagna från skatt och det gäller fram till årsskiftet 2023. Därefter är det osäkert hur det blir med beskattningen, men regeringen har lämnat in en ansökan till EU om skattebefrielse för 10 år.

– Det är överhuvudtaget svårt att överblicka utvecklingen av bränslepriserna just nu, dels på grund av kriget i Ukraina, dels också på grund av vår egen miljö- och energipolitik avslutar Lena.

Fyra av de åtta åkerier som medverkar i EthaDrive har sin verksamhet i Västernorrland eller Jämtland Härjedalen.

Utöver Örnsköldsviks oljetransporter är det Kyl och Frysexpressen Nord, Lundstams Återvinning AB och Sandberg Jonssons åkeri.

Mer information om EthaDrive finns på innovationsklustrets hemsida:
ethadrive.se . Där kommer det också att finnas möjlighet att ta del av rapporten i sin helhet.
En film om Kyl och Frysexpressens ED95 bil finns också att ta del av:
här
Projektet Förnybart i tanken finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen i  Västernorrland och BioFuel Region.