Nyheter

Från butik till online: Så formade pandemin framtidens konsumentbeteende

Text: John Rothmann Klit, last mile-plattformen FarEye

Hur ser framtidens konsumentbeteende ut? För handeln är det en ständigt pågående diskussion, med återförsäljare som tappert försöker förstå och förutspå framtiden. De senaste åren har inneburit branschförändringar i en takt som gjort det svårt att hänga med; efterfrågan ser annorlunda ut, leveransperioder har kortats ned och föreskrifter har anpassats enligt skiftet.

Nu ser vi också Q-handel växa med många leverantörer, som anpassar mjukvara och teknologi för att hänga med i den snabbt växande branschen. Allt som svar på förändrade konsumentbeteenden.

Intensifierade marknadsskiften

De senaste åren har inneburit förändringar i köpbeteende och konsumenters mentalitet, som i sin tur resulterat i intensifierade marknadsskiften. Val av produkter ser annorlunda ut, och likaså processerna vid inköp. För många återförsäljare blev lösningen ett omnikanalfokus, där upphämtningar i butik kombineras med onlineköp. Denna möjlighet att i lugn och ro kunna göra research online, och samtidigt kunna få den alltjämt viktiga sensoriska shoppingupplevelsen i butik, togs emot väl bland konsumenter och visade sig vara effektivt under månader av begränsade öppettider.

Vid pandemins intåg påmindes vi om hur livsstilsförändringar resulterar i nya produktbehov. För återförsäljare av fritidskläder, gymtillbehör, spelenheter och konstprojekt i hemmet, var tillväxten under de inledande månaderna av 2020 stor. Men vad som också karaktäriserade starten av vad som skulle komma att bli en två år lång pandemi, var allvarliga störningar i försörjningskedjan. Många företag, särskilt de mindre, hade svårt att samordna kanalerna från producent till slutköpare. När slutkonsumenter dessutom i allt högre grad började efterfråga större transparens, krävdes åtgärder för att råda bot på den rubbade försörjningskedjan.

Supply chain management

Transparens i försörjningskedjan är något slutkonsumenter länge önskat mer av, och idag tas möjligheten att kunna spåra leveranser i princip för givet. Motsatsen innebär, inte minst vid försenade eller saknade leveranser, irritation — något vi såg en hel del av under pandemin, när smittutbrott drabbade postkontor och tvingade personal att isolera sig. Missnöjet gav oss dock en sak: avgörande insikter vad gäller svagheter i våra system.

Logistikoptimering, tidshantering och kapacitet är alla exempel på områden som åtgärdats, och detta främst genom introduktionen av nya mjukvaror för leveranskedjan. Nya smarta teknologier, såsom  spårning av blockchain-objekt för realtidsuppdateringar, har blivit svaret på många företags problem. Inte minst vad gäller insyn från första till sista milen, där samtliga intressenter får ökad synlighet, samtidigt som behovet av direkt interaktion med kunderna minskar.

E-handel och hållbarhet

Konsumenternas förändrade beteende har alltså banat väg för integrering av bättre och effektivare mjukvaror, som ger både företag och konsumenter vad de efterfrågar. Dessa förändringar har också gjort att branschen som helhet förändrats, med fokus som flyttas till uppmuntrande av mer hållbara metoder. Kunder vill inte bara ha snabb och transparent frakt; de vill minska sin miljöpåverkan. Enligt E-barometern uppger ungefär 28 procent att de kan tänka sig betala mer för att få en vara levererad samma dag — vilket bekräftar att företag behöver utveckla hållbara leveranser som inte kompromissar snabbhet och effektivitet.

För att införliva detta har AI har introducerats av många plattformar. Det möjliggör ruttoptimering, minimerad bränsleförbrukning och begränsad restid — allt automatiserat, med liten eller noll input från personal. Viljan och nödvändigheten att göra hållbara val, vare sig det sker genom teknikanvändning eller nya ledningsbeslut, har till stor del påverkats av konsumenter. I grund och botten är det deras behov och beteende som tillåter snabb förändring i komplexa processer, som i sin tur resulterat i uteckling.

I svallvågorna av corona

Mycket har förändrats, men vad förblir när vi nu befinner oss i post-pandemiskt tillstånd? Allt tyder på att nästa och samma dag-leveranser förblir praxis. Särskilt i dagligvarubranschen — som enligt e-barometern är den med högst tillväxt 2021 — är de relevantare än någonsin, med många leverantörer som erbjuder leverans inom bara en timme. Tonvikten kommer även fortsättningsvis läggas på så kallad Q-handel (Quick Commerce), och nya spårningstekniker kommer fortsätta implementeras för uppfylla konsumenternas krav. Vi kommer också se en anpassning av kundservice, med mer konsekvent kommunikation mellan intressenter tack vare leverantörers implementering av AI.

Med Q-handelns beräknade tillväxt de kommande åren kommer företag behöva avancera för att hänga med. Många saknar fortfarande den infrastruktur som krävs, och implementering av mjukvara kommer vara det som banar väg för innovativa lösningar och funktioner i försörjningskedjan; funktioner som ständigt kommer behöva fortsätta anpassas för att hjälpa e-handelsbranschen tackla morgondagens utmaningar och konsumenters föränderliga beteende.