Nyheter

Hyreskontrakt Inneboende

Med ett hyreskontrakt minskar risken för att otrevliga och krångliga tvister uppstår under hyrestiden. Men att upprätta ett lagenligt hyreskontrakt kan kännas krångligt och förvirrande. Med Jurios smarta formulär går det på bara några minuter!

Varför är det viktigt med ett hyreskontrakt?

Ett hyreskontrakt sätter upp tydliga villkor mellan dig och din hyresgäst redan från början. Det skapar trygghet och ger klarhet i vad som förväntas av båda parter. Utan ett hyreskontraktet ökar risken för missförstånd som kan leda till kostsamma och krångliga tvister. Och om en tvist ändå skulle uppstå funkar hyreskontraktet som ett bevis för vad ni faktiskt avtalet om. Hyresgästen har dessutom rätt att begära ett skriftligt hyreskontrakt enligt lag.

Jurio gör det enkelt för dig att hyra ut din bostad

Att hyra ut sin bostad kan kännas läskigt och krångligt och måste göras på ett lagenligt sätt. Den svenska hyreslagen är skriven med hyresgästens bästa i åtanke. Exempelvis finns det regler om hur hög hyra du får ta ut och hur lång uppsägningstiden får vara, och skulle hyresvärden bryta mot dessa regler kan konsekvenserna bli dyra.

Jurio håller koll på alla krångliga regler åt dig. Bland annat hjälper vi dig räkna ut vad som är en rimlig och laglig hyra. Hyresgästen kan då försäkra sig om att reglerna följs.

Uthyrning till inneboende

Vill du hyra ut en del av ditt boende medan du själv bor kvar? Då ses din hyresgäst som en inneboende. Det är inget krav att skriva ett hyreskontrakt för inneboende, men det kan vara en extra trygghet eftersom kontraktet försäkrar att ni är överens om hur ni ska dela på bostaden och kostnader för exempelvis el, internet och andra abonnemang. Dessutom gäller särskilda regler om uppsägning när man hyr ut till en inneboende.

Det finns även speciella regler för hur hyran ska beräknas när man enbart hyr ut en del av sin bostad. Reglerna är krångliga och skiljer sig åt beroende på huruvida du bor i bostadsrätt eller hyresrätt, och hur stor del av bostaden din inneboende faktiskt får använda. Krångligt? Vi vet!

Det är viktigt att det blir rätt.

Sverige har infört stränga regler för uthyrning och numera är det ett brott att ta ut alldeles för hög hyra. Därför hjälper vi dig: Ett hyreskontrakt upprättat med Jurios formulär blir skräddarsytt efter dina preferenser samtidigt som du håller dig innanför lagens gränser. Du behöver bara ange dina behov och önskemål, vi håller koll på alla krångliga rättsregler åt dig. Kom igång redan idag och spara tusenlappar jämför med att gå till en traditionell advokat!