Nyheter

Andréa Haag, hållbarhetsdirektör, OKQ8: ”Omställningen kräver nya drivmedel och drivlinor samt minskade transporter”

Att ställa om från klassiska drivmedel till elektrifiering och fossilfria transporter är inte någon enkel uppgift. Det kräver en palett av alternativa drivmedel och anpassade drivlinor. För att lyckas måste även det totala transportbehovet minska, konstaterar Andréa Haag som är hållbarhetsdirektör på OKQ8.

Debatten om hur vi ska nå klimatmålen med en minskning av utsläppen med 70 procent till 2030 och till ett nettonollutsläpp till 2045 handlar till stor del om vilka bränslen det ska satsas på. Andréa Haag, som är hållbarhetsdirektör på OKQ8, påpekar att debatten måste breddas och bland annat hävdar hon att det totala transportbehovet måste minskas.

– Klimatmålen kommer inte att nås med enbart nya bränslen. Just nu ökar behovet av transporter och om det inte minskar kommer vi inte att lyckas. Vi måste ha färre och smartare transporter med mer samlastning och färre tomma transporter. Här behövs ett samarbete mellan flera värdekedjor.

Hon konstaterar även att lösningen inte är densamma för alla transporter. El kan funka för vissa behov medan exempelvis vätgas är bättre för andra behov. Paletten av alternativa drivmedel består i dag av bland annat el, vätgas, flytande gas, biodiesel, biobensin, RME, HVO100 och HVO med låginblandning.

Utveckling av drivlinor

– En del av dessa kräver att nya typer av drivlinor utvecklas för att de ska fungera. Här krävs samarbeten mellan fordonstillverkare, drivmedelsproducenter och kunder. Utveckling av bränslen och drivlinor är långsiktiga projekt som kostar mycket och innebär stora risker. Därför vore det bra om parterna kan dela kostnader och tillsammans skapa marknad för de nya lösningarna.

För att få till ett sådant samarbete tycker Andréa Haag att parterna måste lära sig att jobba snabbare och mer anpassat till vad som händer i omvärlden.

– Fordonstillverkare, bränsleproducenter, bränsledistributörer och transportköpare måste inse att den samlade bredden är viktigare än deras egna processer. De måste ändra planer oftare och snabbare än de är vana vid. Att vara beredda att förkasta metoder och lösningar och börja om. Det kan kosta pengar, men det kostar ännu mer att inte göra det, understryker Andréa Haag.

Samarbete behövs

Hon tycker att det är viktig att komma ihåg att omställningsarbetet handlar om att värna miljön. Men kostnadsbilden för klimathotet är diffus.

– Det är dyrt att förstöra klimatet, men det är abstrakt och det är långt borta. Då är det för många lättare att arbeta mot en resultaträkning varje månad. Det är svårt att hålla två perspektiv i huvudet samtidigt. Samarbeten och partnerskap skulle göra det enklare att höja blicken för att se det gemensamma målet.

OKQ8 har som mål att vara klimatneutralt i hela värdekedjan senast 2045. Sett till värdekedjan för drivmedel är det endast 0,3 procent av företagets koldioxidutsläpp som kommer från egen verksamhet. Produktionen av drivmedel står för 17 procent och 83 procent av utsläppen kommer från kundernas användning av OKQ8:a produkter.

Utveckling av biobensin

Det innebär att det mest effektiva sättet för OKQ8 att nå hållbarhetsmålet är att underlätta kundernas möjlighet att ställa om till fossilfria drivmedel. Parallell utveckling av egen infrastruktur och med partners pågår med bland annat supersnabbladdare för personbilar, men även kring vätgas och förnybar diesel för tyngre trafik.

Utöver fossilfria bränslen jobbar OKQ8 med att erbjuda både biodiesel och biobensin. Under 2021 genomfördes ett test med biobensin på fem av företagets stationer. Biobensinen hade en inblandning av tio procent etanol, som tillverkades av slakteriavfall. Utvecklingen av biobensin är beroende av tillgången på ickefossil råvara och raffinaderiernas kapacitet.

– Biobensin kräver en annan process än biodiesel och de flesta raffinaderierna är optimerade för dieselproduktion. Det gäller även att få fram tillräckligt med ickefossil råvara. Det är exempelvis slaktavfall, andra generationens restavfall och biprodukter. Upp till sju procent kan vara grödobaserat, till exempel skördar som slagit fel, säger Andréa Haag.

Kräver fler lösningar

Reduktionsplikten kräver en CO2-reduktion 2022 på 30,5 procent för diesel och 7,8 procent för bensin.

– Andelen biodrivmedel i diesel och bensin kommer att ökas fram till år 2030. Det ökar trycket på att utveckla även biobensinen. Utan den blir det svårt att klara klimatmålen.

För att klara målet att vara klimatneutralt i hela värdekedjan får OKQ8 sälja max tio procent fossilt bränsle 2045. Men då måste dessa tio procent troligen kompenseras på något sätt.

– Det kan vi dels göra genom ökad inblandning av fossilfria komponenter i såväl diesel som bensin. Men vi måste även utveckla fler nya hållbara mobilitetstjänster för att klara utmaningen, understryker Andréa Haag.

Antalet elbilar på Sveriges vägar har under det senaste året fördubblats. Det betyder också att laddinfrastrukturen måste byggas ut för att möta efterfrågan. På ett antal OKQ8-stationer kan du redan nu ladda din elbil med en effekt på 150 kilowatt (kW).

För många säger 150 kW kanske inte så mycket.

Vad är egentligen skillnaden på en hemmaladdare och en snabbladdare?

OKQ8 är en av huvudsponsorerna till eComExpoScandinavian XPO i Arlandastad  i Arlandastad 6-7 april. Det innebär att du kan bekanta dig med företaget och dess produkter på plats, samt även höra från deras nyckelpersoner i ett föredrag och samtal på konferensens två scener.

Köp dina biljetter till eComExpo här:

https://lnkd.in/dzmn6xjx

På bilden: – Klimatmålen kommer inte att nås med enbart nya bränslen. Om inte behovet av transporter minskar kommer vi inte att lyckas, säger Andréa Haag som är hållbarhetsdirektör på OKQ8.

Foto: OKQ8