Nyheter

Går i täten: Svenska Hamnarbetarförbundet varslar om blockad av ryska fartyg

Svenska Hamnarbetarförbundet har idag, torsdagen den 17 mars, varslat arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar om landsomfattande blockad mot ryska fartyg, ryskt gods och sjötrafik till och från ryska hamnar under det pågående angreppskriget mot Ukraina. Blockaden är en sympatiåtgärd till stöd för Ukrainas hamnarbetare och civilbefolkning under pågående rysk invasion.

Stridsåtgärderna innebär att allt lossnings- och lastningsarbete, bogsering och förtöjning av utpekade fartyg försätts i blockad i svenska hamnar.

– Handeln med den ryska staten och allierade privata företag riskerar att finansiera den pågående invasionen. Det är inget abstrakt problem för våra medlemmar, utan känns in på bara huden om hamnarbetsgivare ålägger oss att hantera exempelvis rysk olja, massaved eller aluminium under ett 8-, 10- eller 12-timmarsskift, säger förbundsordförande Martin Berg.

Marcus Dahlsten Vd Sveriges Hamnar kommenterar varslet:

– Vi har nåtts av beskedet att Hamnarbetarförbundet varslar om sympatiåtgärder till stöd för Ukrainas hamnarbetare. Sveriges Hamnar menar att det är viktigt att vi nu står bakom intentionen med Europaparlamentets resolution; Alla restriktioner bör ske EU-gemensamt.

– Vi har sett att några medlemsstater gått före och redan stoppar ryska fartyg i sina hamnar och vi uppmanar därför regeringen till att skyndsamt fatta ett beslut för Sveriges hanterande.

– Vi är självfallet bekymrade över situationen i vår närhet och uppmanar regeringen att ta ett tydligt och kraftfullt beslut i frågan.

Förbundsordförande Martin Berg, Svenska Hamnarbetarförbundet:

– Vi har väntat i två veckor på besked från den svenska regeringen angående redan beslutade EU-sanktioner men också om vår önskan att helt stänga svenska hamnar för ryska fartyg och ryskt gods. Vi har inte hört någonting alls. Nu får vi fler och fler indikationer på att vissa företag i vår bransch vill återuppta eller rentav utöka den här affärsverksamheten med ryska intressen, och då kan vi inte vänta längre.