Nyheter

Steerprop kan Azimuth thruster och vintersjöfart

Finland har en stark kompetens inom Azimuth thruster (roderpropellrar) för fartyg, och Steerprop Oy i Raumo ligger internationellt i den absoluta toppen inom branschen. Steerprops kompetens och funktionssäkra teknik utnyttjas framför allt i isbrytare, men även i många andra fartygstyper som opererar i utmanande förhållanden.

Steerprop exporterar till närmare 45 olika länder och har en marknadsandel på nästan 30 procent inom isbrytare. Under årens lopp har Steerprop gjort över 150 leveranser till isförstärkta fartyg, och de viktigaste marknadsområden inom denna typ av fartyg är, förutom de nordiska länderna, USA och Kanada.

Detta är en del av Steerprops ständigt växande meritlista för Azimuth thruster. Orsaken till detta är enligt vd:n Riku-Pekka Hägg enkel: vi är experter med spetskompetens inom vår bransch.

– En effektiv Azimuth thruster förbättrar fartygets verkningsgrad i alla väderförhållanden, det vill säga minskar bränsleförbrukningen och därigenom även utsläppen. Den senaste faktorn har blivit allt viktigare, eftersom koldioxidavtrycket är en av de stora miljöutmaningarna inom sjöfart, konstaterar Hägg.

Kundperspektivet ger konkurrensfördelar

Bakom Steerprops framgång ligger förutom den smarta och funktionssäkra tekniken med bland annat dubbelpropellrar också fokuseringen på kunden och kundens behov. För att slutresultatet ska bli så lyckat som möjligt önskar Steerprop vara med redan i planeringsstadiet av projektet.

– För att sedan kunna leverera den bästa tekniska lösningen jobbar vi tillsammans med kunden för att förstå de verkliga behoven. När vi gemensamt definierat behovet och kriterierna simulerar vi dessa för att kunna vara säkra på att den lösning vi kommit fram till fungerar även i praktiken, förtydligar Hägg.

– Steerprops personal består av experter som alla har en lång och gedigen erfarenhet inom branschen, detta har medfört att Steerprops roll i många fall har blivit mera konsultativ än tidigare, fortsätter Hägg. 

– Det är precis det som är vår styrka och ger oss ett försprång jämfört med konkurrenterna. Vi är en expertorganisation som kan matcha teknologi med extremt utmanande förhållanden, konstaterar Hägg.

För några år sedan trodde man att isbrytarnas roll skulle bli annorlunda på grund av klimatförändringen. Faktum är dock att variationerna och vintervädret har blivit allt mer extrema på vissa delar av jorden. Under de kommande åren behöver också den allt mer trafikerade Nordostpassagen utrustning som är anpassad till vinterförhållanden, och som beaktar den känsliga naturen. Detta ser Hägg som en utmaning och möjlighet för Steerprop.

– Just nu diskuterar man nya isbrytare och bogserbåtar bland annat i Sverige. Vi är naturligtvis mycket intresserade av att få vara med i dessa upphandlingar, konstaterar Hägg.