Nyheter

All-time-high trots pandemiår

Kvarken Ports, som sköter driften av hamnarna i Umeå och Vasa, redovisar ännu ett rekordår för godsvolymerna i Umeå hamn för 2021 trots den rådande pandemisituationen.

– Fjolåret blev ännu ett rekordår och vi ser en fortsatt stabil ökning, berättar Christer Nederstedt, försäljnings- och marknadschef hos Kvarken Ports.

Umeå hamn har ett stort upptagningsområde och servar näringslivet i norra Sverige, Norge och Finland. De senaste åren har containervolymerna flerdubblats och även trävaror, kraftliner och returfiber ökar.

Dessutom har mängden specialgods, som vindkraftverk, husmoduler och byggmaterial till bland annat Northvolt och Komatsus nya fabriker tagit vägen via Umeå. När sammanställningen för 2021 var gjord noterades ett ”all-time high” på container på 41 340 TEU över kaj i Umeå hamn vilket är en ökning med 2,2% jämfört med fjolåret. Även Wasaline redovisar nya rekord, som de tidigare publicerat i ett pressmeddelande ökade fraktens omsättning med nästan 30% jämfört med 2020.

– Det är oerhört glädjande att vi nått målet för 2021. Vi har under det senaste året noterat ett stadigt växande intresse för Umeå hamn som transportnod. Att hamnen är en vital del i infrastrukturen och vår prognos knutet till de inveringar som nu görs pekar tydligt på en stadig volymökning framåt, säger Christer Nederstedt.

Just nu pågår flera spännande utvecklingsprojekt i Umeå hamn i syfte att utveckla och framtidssäkra hamnen. Detta är extra viktigt då godsvolymerna stadigt ökar, både vad gäller inkommande och utgående gods.

– Vår kompass är inställd på vårt påbörjade arbete, med fokus på hög effektivitet och servicegrad, så att vi fortsatt är en generator för att stärka kundernas konkurrenskraft och bidra till värdetillväxt samt möta upp de investeringar som görs i närområdet. Vi ska vara och varje dag beivisa att vi är en viktigt del i transportkedjan och därmed regionen, avslutar Christer Nederstedt.