Nyheter

Data från varje enskilt flygpass hjälper Flygvapnet att spara miljoner

Life Tracking System analyserar slitaget på hundratals roterande komponenter i JAS 39 Gripens motor vid varje flygning. Det unika konceptet från GKN Aerospace är inte bara en av de första systemen för avancerad tolkning av driftdata av det här slaget.

Det har också hjälpt Flygvapnet att spara flera hundra miljoner kronor.

– Det är få som har något liknande på den här nivån, säger Fredrik Wänman, Engineering Manager på GKN Aerospace.

Inget lämnas åt slumpen under en flygning med JAS 39 Gripen. Det svenska stridsflygplanet är känt för sin högteknologiska profil och är packat med sensorer som följer minsta rörelse.

Detta gäller även motorn, RM12, utvecklad av GKN Aerospace i Trollhättan. Påfrestningarna som ett stridsflygplan utsätts för är inte bara extrema, de varierar också stort beroende på hur ett flygpass genomförs, till exempel om det är ett spanings- eller ett jaktuppdrag. Schablonartade modeller är därför trubbiga verktyg för att mäta slitaget på motorns olika delar och kan därför bara bidra till grova uppskattningar där höga säkerhetsmarginaler ofta leder till onödiga servicekostnader.

Genom det egenutvecklade Life Tracking System, LTS, har GKN Aerospace hittat ett sätt att komma runt det problemet.

– Med hjälp av sensorer i planets motor samlar vi in en mängd data från varje enskilt flygpass. Genom att använda denna data tillsammans med modellbaserad information i våra avancerade analysmodeller och matcha med kundens system för underhåll kan vi med stor precision räkna ut det exakta slitaget från varje flygpass för 140 olika roterande komponenter i RM12. Därmed kan vi minska våra kunders servicekostnader, förbättra flygsäkerheten samt göra det möjligt för kunden att använda flygplanen mer fritt från förutbestämda begränsningar, säger Fredrik Wänman, Engineering Manager på GKN Aerospace och en av LTS:s ursprungliga utvecklare.

Pionjärer inom analys av driftdata

LTS lanserades redan 2012, och var då ett av de absolut första systemen av detta slag i världen. Därmed räknas GKN Aerospace som en av pionjärerna inom avancerade livslängdsberäkningar på den höga militärtekniska nivå som Gripen-planen befinner sig. Idag arbetar ett tiotal personer på GKN Aerospace med vidareutvecklingen av systemet. Och tack vare den historiska data som samlats in genom åren har mjukvaran kunnat kalibreras ytterligare.

– Idén om LTS föddes redan på slutet 1990-talet. I början av 2000-talet började vi titta på olika prototyper. Vi arbetade med digitala tvillingar och andra IT-koncept långt innan de hade fått ett namn. Idag är vi långt ifrån ensamma om att samla in och analysera driftdata. Det går inte längre att vara blind för hur man som användare utnyttjar sitt system. Men det är ytterst få, om ens någon, som har något liknande i en skarp tillämpning på den här nivån, säger Fredrik Wänman.

Höga reservdelskostnader

Ett lands försvarskapacitet avgörs inte bara av militär ingenjörskonst och strategisk färdighet, utan också av förmågan att arbeta kostnadseffektivt. Genom beräkningarna i LTS har GKN Aerospace kunnat förlänga livslängden på de komponenter som ingår i systemet, och har därmed hjälpt Flygvapnet att spara hundratals miljoner kronor. Systemet används även för de Gripen-plan som finns i Thailands, Ungerns och Tjeckiens respektive försvar.

– De komponenter som ingår i LTS utgör mer än 60 procent av motorns reservdelskostnader. Kan vi öka livslängden på just de här komponenterna kan våra kunder hålla sina kostnader nere, säger Fredrik Wänman.