Nyheter

Elisabeth Hansson utsedd till CFO på SJ

Elisabeth Hansson har utsetts till CFO för SJ-koncernen från och med 2022-04-01. Elisabeth har haft positionen som interim CFO sedan 1 september 2021.

Finansfunktionen ansvarar för att leda arbetet med koncernens affärsplanering, finansiell rapportering och analys samt inköp. Sedan i februari ingår även Strategienheten i organisationen.

Elisabeth ingår sedan tidigare i SJs koncernledning.

– Jag är väldigt glad över att Elisabeth nu blir en permanent del av vår ledningsgrupp. Hon har på kort tid bidragit till att förbättra både vår strategiska utblick och vår finansiella uppföljning. Elisabeth har lång erfarenhet av att framgångsrikt utveckla bolag och verksamheter inom den statliga och offentliga världen samt är en erfaren ledare och chef, säger SJs vd och koncernchef Monica Lingegård.

Innan Elisabeth kom till SJ har hon arbetat bland annat som Affärsområdeschef på PostNord, Marknadsområdeschef på Samhall, Partner på Boston Consulting Group samt Principal på McKinsey & Company.

– Jag är både stolt och glad över att få bli en del av ett bolag med en så central roll i att skapa ett hållbart framtida samhälle. SJ är mitt uppe i sitt största investeringsprogram någonsin där vi ska investera 12 miljarder i nya och upprustade tåg, vilket är en förutsättning för att vi ska vara framtidens sätt att resa. Jag ser fram emot att tillsammans med mina medarbetare bidra till att fortsätta utveckla både SJs strategi, styrning och rapportering i denna mycket spännande fas, säger Elisabeth Hansson.