Nyheter

Tunnlar lyses upp i internationellt belysningsprojekt

Genom medverkan i internationella belysningsprojektet Lighting Metropolis satsar Trelleborgs kommun på rejäla ansiktslyft av gång- och cykeltunnlar i stan. Med start i sommar förvandlas två tunnlar till trafiksäkra och moderna ljus- och färgupplevelser.

Ledorden är trygghet, säkerhet och lekfullhet.

Två tunnlar har valts ut: Östra Förstadsgatans tunnel under väg 9, och den långa nord-sydliga tunnel under väg 9 som ansluter till Nyhemsgatan ett stycke längre österut.

I satsningen arbetar Trelleborgs kommun som del i det EU-finansierade interregionala belysnings- och gestaltningsprojektet Lighting Metropolis. Ljuskonceptet för tunnlarna har tagits fram av en projektgrupp under ledning av kommunens belysningsingenjör Jimmy Bengtsson, i nära samarbete med landskapsarkitekter på teknikkonsultföretaget AFRY och dotterbolaget Light Bureau.

Projektet Lighting Metropolis omfattar ett flertal städer, kommuner och universitet i södra Sverige och Storköpenhamn. Förutom konkret omgestaltning eller uppgradering av fysiska miljöer innebär projektdeltagandet också sammankomster och löpande erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Arbetet med tunnlarna i Trelleborg ska tillvarata moderna lösningar för offentlig belysning utan att tumma på nödvändiga tillgänglighetskrav.

– Ledstjärnor har varit trygghet, trafiksäkerhet, tillgänglighet, hållbarhet, innovation, säger belysningsingenjör Jimmy Bengtsson.

Den politiska viljan att skifta ut all utomhusbelysning i Trelleborg är tydlig. Omkring 9 000 nuvarande ljuspunkter ska skiftas till moderna LED-lösningar och spara både energi och underhåll. Det nu planerade arbetet kan följas av vidare satsningar de närmaste åren.

Cykeltunneln under väg 9 får bland annat markinfällda markeringsljus som styrs av rörelser, bländfritt ljus bakom träpaneler, och armaturer som kan varna vid exempelvis halka.

Lösningarna har utarbetats med hjälp av ny teknik för belysningsstyrning. Delar av belysningen ska kopplas upp mot en väderdatabas och styras av väderdata. Belysningens färg, intensitet och rörelse kan påverkas av aktuell temperatur och vindhastighet i Trelleborg. Belysningen styrs även via externa sensorer som är kopplade till styrsystemet. När cyklister och gångtrafikanter närmar sig tunnlarna kan belysningen agera på olika sätt beroende på till exempel hastighet och läge i förhållande till sensorerna.

– Trelleborgs kommun vill vara i absolut framkant när det kommer till att använda tekniskt effektiva och hållbara lösningar. Nu bygger vi en innovativ och effektiv belysningsmiljö, och det känns både roligt och spännande att uppdatera Trelleborg med de här moderna lösningarna.

Tekniken som används ska fungera för att höja såväl trafiksäkerheten som upplevelsen, och bygger på användande av ultraljudssensorer som fångar hastighet och IR-sensorer för rörelsedetektering.

– Trelleborgs kommun vill vara i absolut framkant när det kommer till att använda tekniskt effektiva och hållbara lösningar. Nu bygger vi en innovativ och effektiv belysningsmiljö, och det känns både roligt och spännande att uppdatera Trelleborg med de här moderna lösningarna.

– Planen är att vi ska starta det synliga arbetet i tunneln någon gång under sensommaren. Går allt som det ska är planen att hela gång- och cykeltunneln ska vara färdigställd i september.

– I det här projektet har vi haft möjlighet att identifiera och ta fram ett innovativt, kreativt och generellt ljuskoncept som vi kan använda även i framtida tunnelprojekt i Trelleborgs kommun, säger Kristoffer Tonning, avdelningschef för kommunens stadsmiljöavdelning.