Nyheter

Arbetslivskriminalitet nytt affärsområde för 2Secure

Det svenska säkerhetsföretaget 2Secure har under flera år arbetat framgångsrikt med att motverka och upptäcka arbetslivskriminalitet. Därför bildas nu ett nytt affärsområde för verksamheten som samlar kompetensen inklusive partnerrelationer med Företagsgranskning och Moxy ID.

Under 2021 gjordes uppemot 400 arbetsplatskontroller i nära samarbete mellan Moxy ID, Företagsgranskning och 2Secure. Därigenom har företagen tillsammans tagit en ledande roll i Sverige för att hjälpa privata och offentliga beställare av byggtjänster och fastighetsservice, när det gäller att upptäcka och förebygga arbetslivskriminalitet och organiserad brottslighet i leverantörsleden.

– Vi ser en enorm efterfrågan på våra tjänster från branschaktörer och den ökar hela tiden, för att få hjälp att göra rätt. Därför har vi samlat ett tiotal medarbetare i ett nytt affärsområde inom 2Secure som tillsammans med Moxy ID och Företagsgranskning kommer fokusera på att hjälpa våra kunder, säger Mattias Nygren, strategisk rådgivare och tf affärsområdeschef på 2Secure.

Affärsområdet Arbetslivskriminalitet bygger på ett nära samarbete med Moxy ID och Företagsgranskning. Inledningsvis erbjuds byggföretag, fastighetsbolag och entreprenörer hjälp att fortsatt kunna ta in svenska såväl som utlandsregistrerade underentreprenörer, men på rätt sätt och med justa villkor. Med stöd av unika digitala verktyg, som är ID06-ackrediterade, görs riskbaserade arbetsplatskontroller på ett mycket kostnadseffektivt och tryggt sätt.

Tjänsterna som erbjuds är prekvalificering av leverantörer, fördjupade bolagskontroller och arbetsplatskontroller.

Här kan du läsa mer om:
affärsområdet Arbetslivskriminalitet.