Nyheter

Ludvika väljer ECO-Asfalt

Peab har fått förnyat förtroende att asfaltera och underhålla gatorna i Ludvika kommun. Kontraktet gäller året ut med möjlighet till fyra års förlängning. 

– Med vår ECO-Asfalt hjälper vi Ludvika att fortsatt minska sin klimatpåverkan med 200 ton per år, säger Leif Stenlund på Peab Asfalt.

Peab Asfalt har utfört underhållsbeläggningar i Ludvika kommun sedan 2009. Nu har bolaget vunnit en ny upphandling. Det totala ordervärdet är på cirka 15 miljoner kronor per år och kontraktet omfattar både större och mindre markarbeten samt underhållsbeläggningar. Genom att erbjuda ECO-Asfalt minskar Peab både sin och kundens klimatpåverkan.

– Asfaltbeläggningar ställer höga krav på beständighet. De ska tåla tung belastning, slitage och väderpåverkan. ECO-Asfalt håller samma höga kvalitet som konventionell asfalt, men framställs med en förnyelsebar värmekälla vilket radikalt minskar koldioxidutsläppen, säger Leif Stenlund, arbetschef på Peab Asfalt.

– Sveriges totala växthusgasutsläpp har minskat med cirka 30 procent sedan 1990. Det är positivt, men mer behöver göras. Därför fortsätter Ludvika kommun att genomföra insatser som skyndar på klimatomställningen. Att använda Peabs ECO-Asfalt är ett bra exempel på detta, säger Ove Heed, Ludvika kommun.

ECO-Asfalt kan ersätta konventionell asfalt för alla ändamål, exempelvis högtrafikerade vägar, gator och cykelbanor.

– Det känns extra roligt att vinna en upphandling för en befintlig kund. Det är ett kvitto på att vi gjort ett bra jobb – och Ludvikas höga ambitioner på miljöområdet stämmer väl överens med våra, säger Leif Stenlund.