Nyheter

Nytt hållbarhetsbetyg för bilverkstäder

Med start under mars 2022 inför Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, tillsammans med samtliga bolag inom Länsförsäkringar, ett hållbarhetsbetyg för de bilverkstäder som arbetar med bilskadereparationer för kundernas räkning.

– Hållbarhetsbetyget införs för att vi vill driva utvecklingen av skadereparationerna i positiv riktning för ett mer hållbart samhälle, säger Ville Semi, Skadespecialist på Länsförsäkringar.

Det nya hållbarhetsbetyget från Länsförsäkringar bedömer flera parametrar, inom social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Betygen är kopplade till flera av FN:s globala mål, exempelvis god hälsa och välbefinnande, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, hållbar konsumtion och produktion samt bekämpning av klimatförändringarna.

Som grund för bedömningen ligger det arbete som bilverkstäderna gör kring hållbarhet i sin verksamhet.

– Målet med vårt nya hållbarhetsbetyg är att kunna ge både stora och små företag möjligheten att fortsätta sitt hållbarhetsarbete genom att ge förslag på förbättringsområden. Verktyget kommer också förenkla hur vi berättar för verkstäderna och våra kunder om vårt viktiga hållbarhetsarbete. Tillsammans kommer vi göra stor skillnad, säger Jeanette Andersson, chef för motorskador hos Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad.

Fakta:
Länsförsäkringar är marknadsledande inom motorförsäkringar och köper skadereparationstjänster för närmare 3,5 miljarder kronor per år.
Hållbarhetsbetygen är en del i Länsförsäkringars miljö- och kvalitetcertifiering.
Länsförsäkringar har 1 500 certifierade samarbetspartners.
Tredjepartsrevisioner utförs årligen av Autoteknik i Åtvidaberg AB.
Hållbarhetsbetygen uppdateras årligen.
Läs mer om Länsförsäkringars miljö- och kvalitetscertifiering.