Nyheter

Sveriges Hamnar vill se fördjupad dialog för gemensamma restriktioner mot Ryssland

Sveriges Hamnar har den 17 mars 2022 mottagit varsel om stridsåtgärder från Svenska Hamnarbetarförbundet. Med anledning av detta svarar Sveriges Hamnar med en varselinvändning medan dialogen med Transportarbetarförbundet fortsätter:

”Ingen är oberörd av Rysslands angrepp mot Ukraina. På samma sätt som andra är Sveriges Hamnar bekymrade över situationen i vår närhet. Kriget i Ukraina är en tragisk händelse där många människor drabbas, säger Marcus Dahlsten, Vd Sveriges Hamnar och Transportföretagen.

Sveriges Hamnar står bakom de samordnade åtgärder som genomförs på olika områden, både de sanktioner och de humanitära insatser som nu genomförs. De ekonomiska sanktionerna visar vilken styrka som Sveriges, Europas och västvärldens ekonomier har. Men vi behöver göra detta samordnat och i nära samarbete med andra länder och organisationer. Restriktioner bör i första hand ske EU-gemensamt och utifrån gällande lagstiftning, säger Marcus Dahlsten, Vd Sveriges Hamnar och Transportföretagen.

Med anledning av detta kommer Sveriges Hamnar att lämna in en varselinvändning till Svenska Hamnarbetarförbundet under dagen.

När det gäller det varsel som vi har mottagit från Svenska Hamnarbetarförbundet är det viktigt att de restriktioner och sanktioner som genomförs ska få bra effekt. Sveriges Hamnar har vid upprepade tillfällen efterfrågat tydligare beslut från regeringen när det gäller hur ryskkontrollerade fartyg ska hanteras i svenska hamnar samt har uppmanat regeringen att skyndsamt fatta beslut för Sveriges hanterande, säger Marcus Dahlsten, Vd Sveriges Hamnar och Transportföretagen.

Sveriges Hamnar vill nu se nu en dialog kring hur de eventuella åtgärder som vidtas får effekt på ett sådant sätt att svenska – eller för den delen ukrainska – samhällsintressen inte skadas i onödan. Vad menas med ”ryskt import- eller exportgods”, och vad menas ”ryskkontrollerade fartyg”? Detta behöver förtydligas.

Vi behöver nu fortsätta vår dialog med Transportarbetarförbundet och regeringen så att vi respekterar den ordning vi har kring varsel och stridsåtgärder samtidigt som vi också behöver ge denna fråga den djupa respekt som den förtjänar, menar Marcus Dahlsten, Vd Sveriges Hamnar och Transportföretagen, som nu vill att dessa frågor utreds.

På bilden: Marcus Dahlsten, Vd Sveriges Hamnar och Transportföretagen