Nyheter

Dansk Industri, Sydsvenska Handelskammaren, Greater Copenhagen: ”Den nya svenska ID-kontrollen kommer att orsaka stor skada”

Riksdagen kommer inom kort att rösta om ett lagförslag från regeringen om att införa ytterligare gränskontroller mellan Sverige och Danmark. Förslaget kommer innebära att utökade ID-kontroller införs för alla resenärer, turister såväl som pendlare, till Sverige via Kastrup station och Helsingör från och med den 8 april 2022.

Dansk Industri (DI), Sydsvenska Handelskammaren och Greater Copenhagen fruktar konsekvenserna av ett framtida införande av gränskontroller och uppmanar den svenska regeringen att dra tillbaka lagförslaget:

”Den svenska regeringen vill återinföra utökade gränskontroller som ska genomföras innan man reser till Sverige. Detta är en dålig idé, anser DI, Sydsvenska Handelskammaren och Greater Copenhagen.

Att införa den nya ID-kontrollen vid gränsen skulle leda till att tågresorna skulle bli 20 minuter längre, att godstransporterna över Öresundsbron sannolikt skulle störas och att det i allmänhet skulle innebära stora problem för de över 18 000 danskar och svenskar som arbetar på andra sidan sundet.

Samtidigt skulle införandet av ID-kontrollerna förhindra utvecklingen av en gemensam och integrerad arbetsmarknad i Greater Copenhagen, vilket annars skulle kunna leda till en årlig vinst på upp till 2,9 miljarder DKK för den svenska och danska ekonomin tillsammans.

Förslaget ger mycket stora kostnader för inte bara trafikhuvudmännen utan också samhällsekonomiskt. För Öresundsregionen handlar det om att störa kollektivtrafiken mitt i ett storstadsområde. Erfarenheterna från 2015 samt pandemin visar vad kostar samhället dels i direkta kostnader för kontrollerna, men också betydande bortfall av resande och störningar av pendlingen över Öresund, säger Carl Johan Sonesson, Regionstyrelsens ordförande, Region Skåne och Vice ordförande i Greater Copenhagen

Nya ID-kontroller är helt förödande för samarbetet mellan Sverige och Danmark. Förslaget har ingen effekt annat än att det skadar arbetsmarknaden i Öresundsregionen. Dessutom är det vare sig förenligt med svensk eller EU-lagstiftning, säger Stephan Müchler, VD Sydsvenska Handelskammaren.

Att skapa hinder för den fria rörligheten över Öresund skapar stora utmaningar och förseningar för både företag och privatpersoner. Vi såg detta redan 2015 under flyktingkrisen, och jag är irriterad över att den svenska regeringen verkar vilja ytterligare kontroller ovanpå de existerande gränskontrollerna. Återinförandet av ID-kontroller bör inte vara ett svenskt eller danskt exklusivt beslut, utan endast införas i samförstånd mellan danska och svenska politiker och myndigheter, säger Karsten Lauritzen, chef för DI Transport.

Vi behöver mindre gränskontroller mellan Danmark och Sverige – inte mer. Vi är på god väg att återställa den gemensamma arbetsmarknaden i Greater Copenhagen efter Corona. ID-kontroller på perrongen i Kastrup kommer att sätta stopp för det arbetet, säger Sophie Hæstorp Andersen (S), ordförande i Köpenhamns kommun och ordförande för Greater Copenhagen.

Att återinföra gränskontrollerna mellan våra länder är fel väg att gå. På båda sidor av sundet är vi mycket beroende av att danskar och svenskar kan röra sig fritt och snabbt. Och som förslaget ser ut nu, med resenärer som måste stiga av i Kastrup för att få sina ID-handlingar kontrollerade, kommer restiden mellan våra länder öka avsevärt. Därför rekommenderar vi i Greater Copenhagen att den svenska polisen – om ID-kontroller ska göras – genomför kontrollerna på tåget vid Hyllie station utanför Malmö, säger Lars Gaardhøj (S), styrelseledamot i Greater Copenhagen och regionrådsordförande i Region Hovedstaden.”

Fakta:
Om det svenska lagförslaget går igenom kommer ID-kontroller att införas på perrongen på Kastrup station i Danmark från och med den 8 april 2022.
ID-kontrollen kommer åläggas transportföretaget, vilket i praktiken innebär att tågpersonalen måste kontrollerna ID-handlingarna för alla passagerare som stiger på tåget i Kastrup. I praktiken betyder detta att tågpersonalen eller annan till transportören knuten personal kommer att behöva utföra faktiska polisiära arbetsuppgifter.
Gränskontroller på tåget vid Hyllie station i Malmö kommer att bibehållas, vilket innebär att efter gränskontrollen på Kastrup kommer ytterligare en gränskontroll att utföras på den svenska sidan av svensk polis.
Transportföretaget ska åläggas böter på 50 000 SEK per passagerare som inte har giltiga ID-handlingar.
Den identiska gränskontrollen från 2015–2017 ledde till enorma köer på perrongen i Kastrup, inställda tåg, frustrerade passagerare samt längre restid på upp till 30 minuter till Malmö.
18 200 arbetspendlare korsade Öresund 2020: 15 300 från Sverige och 2 900 från Danmark.