Nyheter

Infranord har tilldelats Basunderhåll av Bergslagspendeln och Dalabanan

Uppdragsgivare är Trafikverket och kontraktet löper över fem år med möjlighet till ytterligare två optionsår. Anbudssumman uppgår till 277 MSEK.

– Uppdraget innebär att vi fortsättningsvis har en mycket stark ställning i området och vi kan fortsätta utveckla vårt positiva samarbete med Trafikverket, säger Johan Andersson, regionchef i region Mitt på Infranord.

Det förnyade uppdraget på Bergslagspendeln och Dalabanan börjar gälla från och med juli 2023 och omfattar cirka 20 mil järnväg.

– Jag är väldigt nöjd med att Infranord får uppdraget att fortsätta bedriva basunderhållet på Bergslagspendeln och Dalabanan. Vi har idag en etablerad organisation i regionen som nu får fortsätta det viktiga arbetet med att underhålla järnvägen så att resenärer och gods transporteras hållbart och säkert, säger Henrik Löfgren, VD för Infranord.

Tilldelningsbeslutet kan överprövas inom tio (10) dagar från det att tilldelningen meddelats.